ΕΤΑΚ: Εκπαιδευτική καταρρίχηση για  τη σωστή χρήση των σχοινιών

Εκπαίδευση στην καταρρίχηση πραγματοποιήθηκε την  Κυριακή 07 Απριλίου  στο αναρριχητικό πεδίο της Μαυριώτισσας με σκοπό τα νέα μέλη να έχουν τις βασικές γνώσεις της σωστής χρήσης των σχοινιών.