Νέα χρηματοδότηση 300.000 ευρώ, για τον Δήμο Άργους Ορεστικού

300.000 ευρώ στον Δήμο Άργους Ορεστικού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τη λειψυδρία. Από την ίδια πηγή χρηματοδότησης (ΣΑΕ 055) έχουμε εξασφαλίσει άλλες 180.000 ευρώ για έργα που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εκτέλεσης. Σύνολο: 480.000 ευρώ.