Πραγματοποιήθηκε η αναγγελία για ζημιές από χαλάζι στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Έχει πραγματοποιηθεί η αναγγελία για ζημιές από χαλάζι στις 14 Μαΐου 2019 στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης,  για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε οπορωφόρα.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α. (Γραφείο Μαυροχωρίου) Παπαδοπούλου Αλεξία τηλέφωνο  24673 52219

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι στις 29 Μαΐου 2019

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019