ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς: «Σχέδια για το μέλλον μου». Το σχολείο συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα Erasmus+

Το Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα υλοποιήσει Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+. Η επίβλεψη του προγράμματος πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) το οποίο καλύπτει πλήρως τα έξοδα των μετακινούμενων. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Σχέδια για το μέλλον μου» (2019-1-EL01-KA102-062353) και αποτελείται από τέσσερις ροές.

Οι τρεις ροές με 28 μαθητές των τομέων Ηλεκτρολογίας /Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας, Υγείας-Πρόνοιας και Γεωπονίας θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη. Εκεί θα καταρτιστούν και μέσω της πρακτικής άσκησης θα αποκτήσουν εμπειρία στο αντίστοιχο επαγγελματικό περιβάλλον κάθε τομέα. Επίσης θα έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις των ειδικοτήτων τους. Η τέταρτη ροη αφορά οχτώ  καθηγητές του σχολείου  οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα Μαθητείας στο Βερολίνο.

Τον περασμένο Απρίλιο και πάλι με το  πρόγραμμα Erasmus+  με τίτλο «Μαθητής σήμερα, ικανός εργαζόμενος αύριο. Ενσωμάτωση και πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας» και κωδικό 2018-1-EL01-KA102-047578   με το πρόγραμμα Erasmus+ 28 μαθητές ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη και στη Λειψία όπου γνώρισαν καινοτόμες πρακτικές, βελτίωσαν τις ικανότητές και τις δεξιότητές τους μέσω εργαστηριακών εφαρμογών σε κέντρα εκπαίδευσης και εταιρείες.