Η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.    Ποια τμήματα ιδρύονται αλλά ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Κοζάνη

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

 

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
 • Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα)
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
 • Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) *

 

Σχολή Καλών Τεχνών, με έδρα την Φλώρινα

 • Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Τμήμα Κινηματογράφου *

 

Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη

 • Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
 • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)
 • Τμήμα Παραγωγής Οπτικοακουστικών μέσων (Κοζάνη) *

 

Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά

 • Τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά)
 • Τμήμα Μαθηματικών (Καστοριά)
 • Τμήμα Μάρκετινγκ (Γρεβενά) *

 

Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα

 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής *

 

Επιστημών Υγείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα

 • Τμήμα Μαιευτικής
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Τμήμα Λογοθεραπείας *

 

* Τμήματα που ιδρύονται σύμφωνα με το ν. 4610/2019 αλλά ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020