Ανακοίνωση του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Δυτικής Μακεδονίας 1912-1949

Παρακαλούνται όλοι οι Ανάπηροι και τα Θύματα Πολέμου Νομού Καστοριάς να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Δυτικής Μακεδονίας 1912-1949 με έδρα την πόλη της Κοζάνης και στα τηλέφωνα 24610 22596 και 6988 227 935 για ενημέρωση επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και συγκεκριμένα στην ΔΕΠΑΘΑ.

Παρακαλούνται όπως αποστείλουν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση syndesmosethnikos@yahoo.com , είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Σύνδεσμος Αναπήρων και  Θυμάτων Πολέμου Κοζάνης  Χ. Μεγδάνη 1 τ.κ 50100 Κοζάνη τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση υπογγεγραμένη
  • Τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ