Ανακοίνωση  του Δήμου Καστοριάς, για τους ωφελούμενους γονείς του προγράμματος ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς (2018-2019)

Παρακαλούνται όλοι οι γονείς που για την χρονική περίοδο «Σεπτέμβριος 2018 έως και Ιούλιος 2019» ήταν ωφελούμενοι του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-2019» (ΕΣΠΑ) στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς να φροντίσουν για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εξόδου του προγράμματος.

Η συμπλήρωση των εν λόγω ερωτηματολογίων αφορά τον κάθε ωφελούμενο χωριστά και γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/και από την «διαδρομή»: Παιδικοί Σταθμοί _ Περίοδος 2018 – 2019 _ Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία 2018-2019 (Δελτία Εισόδου / Εξόδου).

Για τυχόν περισσότερες διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2467 080348.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ