Το 3rd Fashion Gala του μέλους του Παναγιώτη Ιντζίδη στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας