Όπως ανακοίνωσε επίσημα η κυβέρνηση, ο καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ιωάννης Λιανός, θα είναι ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έτσι, θα πάρει τη θέση της Βασιλικής Θάνου που αποχωρεί. Για τη θέση της αντιπροέδρου, η κυβέρνηση αποφάσισε να τοποθετήσει τη διδάκτορα Καλλιόπη Μπενετάτου και για τις θέσεις των μελών και εισηγητών της Ανεξάρτητης Αρχής, αντίστοιχα, την καθηγήτρια στο Δίκαιο Ανταγωνισμού, Μαρία Ιωαννίδου, και την ειδική νομική σύμβουλο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαρία- Ιωάννα Ράντου.
Η ανακοίνωση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση προτείνει για τη στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τα εξής πρόσωπα: για τη θέση του Προέδρου, τον Καθηγητή Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ιωάννη Λιανό, για τη θέση της Αντιπροέδρου, την Διδάκτωρ Καλλιόπη Μπενετάτου, η οποία έχει δεκαετή θητεία σε θέσεις ευθύνης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και για τις θέσεις των μελών και εισηγητών της Ανεξάρτητης Αρχής, την Καθηγήτρια στο Δίκαιο Ανταγωνισμού, Μαρία Ιωαννίδου και την Ειδική Νομική Σύμβουλο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, Μαρία – Ιωάννα Ράντου.