Τα αποτελέσματα των  αναλύσεων του πόσιμου νερού της   Καστοριάς και των Δημοτικών Ενοτήτων

Καστοριά: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών  αναλύσεων του μηνός Ιουλίου έτους 2019, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 18-07-19 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι σύμφωνα  με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Δημοτικές Ενότητες Δήμου Καστοριάς: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός Ιουλίου έτους 2019, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Αυγής,  Κορησού,  Τοιχιού, Μανιάκων, Μεταμόρφωσης, Φωτεινής, Ιεροπηγής, Δενδροχωρίου, Μακροχωρίου, , Αγ.Αντωνίου, Κλεισούρας, Αποσκέπου, Κεφαλαρίου, Βέργας, Λιθιάς,  Τσάκωνης, Μαυρόκαμπου, Αγ.Παρασκευής και Ομορφοκκλησιάς,  είναι σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.