Μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις δωρεάν σίτισης στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας

Όσοι εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα
φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 2
Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr.

Η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Επισημαίνεται ότι, μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η
κατάθεση/υποβολή αιτήσεων. Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Στoν παραπάνω σύνδεσμο (https://applications.uowm.gr), υπάρχουν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να εισαχθούν
ηλεκτρονικά, ως ψηφιοποιημένα έγγραφα PDF στο σύστημα
.