Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Μαυραντζάς

Χρήστος Εμμανουήλ

Ντίνα Σταυροπούλου

Δημήτρης Ευαγγελίδης