Τα πρόσωπα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού (Φωτογραφίες)

 

 

Φωτογραφίες από την 1η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Άργους Ορεστικού