Προσφορά εργασίας στην Καστοριά:  Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός ή θερμαστής

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός ή θερμαστής, με εμπειρία στη λειτουργία λέβητα υψηλής πίεσης σε μονάδα rendering.
Αποστολή βιογραφικών στο email biogas@blackdiamondming.gr