11% φθηνότερη σε σχέση με  τον Οκτώβριο του 2018 η τιμή πετρελαίου θέρμανσης

 

Ξεκίνησε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου   η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,02 ευρώ το λίτρο, περίπου 11% φθηνότερη από τον Οκτώβριο του 2018 και 10% χαμηλότερη από τον  Απρίλιο του 2019.

Το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο 2019-2020 θα είναι και αυξημένο και θα καταβληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο μέχρι το τέλος του έτους 2019.

Το κονδύλι για το επίδομα θα είναι αυξημένο, ενώ οι αλλαγές που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν:

  • Αύξηση του ύψους της επιδότησης ανά λίτρο.
  • Ενίσχυση των νοικοκυριών που κατοικούν στις περιοχές της πρώτης και δεύτερης κλιματικής ζώνης τα οποία αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δαπάνες για θέρμανση
  • Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αλλαγές εντοπίζονται στο ύψος του επιδόματος και δεν αναμένονται να αλλάξουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους του επιδόματος

 

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος;

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή, δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι: 

1.Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός &ε Πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικιμενικής αξίας μέχρι  130.000 ευρώ.

  1. Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ε προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  2. Μονογονεϊκές οικογένειες κατά το προηγούμενο είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Ποιοι δεν δικαιούνται το επίδομα;

Όσοι κατέχουν αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη  άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη.

Επίσης, αποκλείονται από το επίδομα όσοι δηλώνουν «φιλοξενούμενοι» και όσοι διαθέτουν Ι.Χ αυτοκίνητα περισσότερα των δύο ή ποσοστά συνιδιοκτησίας επί Ι.Χ αυτοκινήτων τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελουσία ακινησία.

 

Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος;

 

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 0,16 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου Θέρμανσης που αγοράζεται την περίοδο χορήγησης του καυσίμου, η οποία άρχισε  από τις 15/10 και λήγει στις 30/4 του εκάστοτε επόμενου έτους.

Το ύψος του συνολικού ποσού του επιδόματος διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την Κλιματική Γεωγραφική Ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Σε κάθε μία από τις Ζώνες αυτές ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας.

Ανεξαρτήτως Ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοικίας σε κάθε άγαμο δικαιούχο, και για τα πρώτα 100 τ.μ. σε κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκή οικογένεια.