Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του πόσιμου νερού  της Καστοριάς και των Δημοτικών  Ενοτήτων

Καστοριά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών  αναλύσεων του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2019, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 25-09-19 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Δημοτικές ενότητες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2019, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:   Κορησού,  Οινόης, Μανιάκων, Λεύκης, Βυσσινιάς, Οξυάς ,Ιεροπηγής, Καλοχωρίου, Κεφαλαρίου, Αποσκέπου, Πενταβρύσου, Υψηλού, Δισπηλιού, Μελισσοτόπου, Σταυροποτάμου, Λιθιάς, Αγ.Νικολάου και Κ.Πτεριάς,  είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.