Σπάνια Φωτογραφία: Ζευγάρι Εβραίων της Καστοριάς (1904)

Φωτογραφία από το αρχείο του Λεωνίδα Παπάζογλου

Επεξεργασία/χρωματισμός: Christos Kaplanis

Πηγή: Past in Color Χρώμα στο Παρελθόν