Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πόσιμου νερού  της Καστοριάς και των  Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

 

Καστοριά: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών  αναλύσεων του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 04.11.19 και 27.11.19 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι σύμφωνο με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

 

 

Δημοτικές  Ενότητες: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός  Νοεμβρρίου έτους 2019, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:   Κορησού,   Μανιάκων, Μεσοποταμίας, Χιλιοδένδρου, Πενταβρύσου, Ν.Λεύκης, Δενδροχωρίου, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης,  Αγ.Νικολάου, και Τοιχιού  είναι σύμφωνα  με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.