Η πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς για την αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων με σκοπό την κατασκευή της Σήραγγας της Κλεισούρας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στις Κοινότητες Βασιλειάδας και Κλεισούρας του Δήμου Καστοριάς και στην Κοινότητα Βαρυκού του Δήμου Αμυνταίου, για την εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες από την παρ. 5 του άρθρου 3  του  Ν.2882/2001, (ΦΕΚ 17Α’/6-2-2001) ενέργειες.

Σκοπός απαλλοτρίωσης:

«Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη –  όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».

Απαλλοτριωτέα έκταση:

97.102,00 m2

Θέση ακινήτων προς απαλλοτρίωση:

Η ζώνη κατάληψης της οδού του τίτλου από την περιοχή Κώτουρη της Κοινότητας Βασιλειάδας επί της Ε.Ο 24 Καστοριά – Δισπηλιό – Αμύνταιο, στην συνέχεια νότια του οικισμού Βέργας, βόρεια της Κοινότητας Κλεισούρας έως τα όρια του Ν. Φλώρινας και στον Ν. Φλώρινας Βορειοανατολικά της Κοινότητας Βαρυκού του Δήμου Αμυνταίου έως τα όρια του Ν. Κοζάνης.

Αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με την παραπάνω προτεινόμενη απαλλοτρίωση:

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο Καστοριάς,  Καστοριά Τ.Κ. 52100,  τηλέφωνο 24673 50322,  fax: 2467350359.