Επίσκεψη του Γενικού Πρόξενου της Γαλλίας  (Θεσσαλονίκη) στο Δημαρχείο Καστοριάς

Επίσκεψη του Γενικού Πρόξενου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου κ. Philippe Ray, στο Δημαρχείο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Καστοριάς.