Αλλαγές στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Σύσταση 6μελούς Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου αναφορικά με το καθεστώς επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (ΒΑΕ) στο Δημόσιο υπέγραψε με απόφαση του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Ειδικότερα η επιτροπή θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 να καταθέσει το σχετικό σχέδιο στον υπουργό Εργασίας το οποίο θα περιλαμβάνει τους νέους όρους χορήγησης του επιδόματος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.
Κυρίως πρόκειται για εργαζόμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων και στην καθαριότητα των Δήμων, όπως επίσης νοσηλευτές, οδηγούς ασθενοφόρων, εργαζόμενους σε Κέντρα Υγείας, διασώστες, δεσμοφύλακες, χημικούς, λιμενεργάτες κ.ά. Να σημειωθεί ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους έχει παραταθεί η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Δημοσίου με σχετική τροπολογία που είχε καταθέσει η κυβέρνηση τον Οκτώβριο.
Ετσι μετά τον Ιούνιο του 2020 αναμένεται οριστική λύση για το επίδομα βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Σήμερα οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που λαμβάνουν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας φτάνουν τους 93.000 και τους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από 35 έως 150 ευρώ.
Άλλοι εργαζόμενοι που παίρνουν σήμερα ΒΑΕ είναι:
 •  εργαζόμενοι σε νοσοκομεία,
 •  οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
 •  εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού,
 •  υδραυλικοί,
 •  τεχνίτες και εργάτες στη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης,
 •  προσωπικό στην εποπτεία καθαριότητας,
 •  εργάτες και οδηγοί στην αποκομιδή των σκουπιδιών,
 •  το νοσηλευτικό προσωπικό,
 •  εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού,
 •  οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων,
 •  εργάτες κοπής δέντρων
 •  εργάτες καθαριότητας στα νεκροταφεία.

medlabgr.blogspot.com

Σήμερα, η διαστρωμάτωση του επιδόματος έχει ως εξής:
· 83.527 υπάλληλοι εισπράττουν 150 ευρώ.
· 5.203 υπάλληλοι εισπράττουν 70 ευρώ.
· 940 υπάλληλοι εισπράττουν 35 ευρώ.
· 2.950 δασικοί υπάλληλοι εισπράττουν 105 ευρώ.
Τα επτά κριτήρια υπαγωγής σήμερα είναι οι εξής βλαπτικοί παράγοντες:
1. Φυσικοί (θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολίες, ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες).
2. Χημικοί (ερεθιστικοί, τοξικοί, καρκινογόνοι, διαβρωτικοί ή και εκρηκτικοί).
3. Βιολογικοί παράγοντες.
4. Εργονομικοί (χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων, εργασία πάνω από το ύψος των ώμων και βαριά σωματική εργασία).
5. Μηχανολογικοί – ηλεκτρολογικοί (εργασία με μηχανήματα με κινητά μέρη, εργασία επηρεαζόμενη από ρεύμα υψηλής τάσης, εργασία σε ύψος, σε βάθος, υποθαλάσσια, εργασία σε περιορισμένο χώρο, εργασία εκτός στεγασμένου χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου).
6. Οργανωτικοί παράγοντες (εργασία σε 24ωρες βάρδιες με νυχτερινό ωράριο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα με παροχή εργασίας τουλάχιστον 5 ωρών μεταξύ 10 μ.μ. έως 6 π.μ.).
7. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (εργασιακό στρες που απορρέει από την εντατικοποίηση εργασίας αλλά και η συνεχής και εντατική εργασία υπό ψυχοσωματική φόρτιση).