Σήμερα θα ανακοινωθεί η δέσμη μέτρων της κυβέρνησης αναφορικά με προβλήματα που ανέκυψαν στη χώρα μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο σημερινό του διάγγελμα, η κυβέρνηση θα διαθέσει δύο δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τις παραγωγικές δραστηριότητες με προβλήματα λόγω μείωσης του τζίρου, ενώ θα νομοθετηθούν έκτακτα μέτρα που θα δίνουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, ώστε να διασωθούν θέσεις εργασίας.
Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του κόμβου, το ποσό του μηχανισμού στήριξης που θα λάβουν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι από το κράτος λόγω του υποχρεωτικού «λουκέτου» των επιχειρήσεων, ορίστηκε στα 400,00 ευρώ μηνιαίως, ωστόσο σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναμένουμε και τις αυριανές επίσημες ανακοινώνεις των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Αύριο θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα που θα συνδράμουν τις επιχειρήσεις ώστε να πάρουν μια ανάσα από την καταβαράθρωση του τζίρου τους λόγω του μείζονος θέματος του κορωνοϊού που εκτός του ότι προκάλεσε ασφυξία στην οικονομία αποτελεί και μέγιστη απειλή για την υγεία των πολιτών.
Αναφορικά με το ποσό του μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων πρέπει να θυμίζουμε ότι βάσει της Π.Ν.Π. της 13/3/2020, ισχύουν τα ακόλουθα:
– Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
– Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παρ. 1.
– Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν.
– Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:
 α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
 β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
 γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
 δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Σημαντική Επισήμανση. Το ποσό των 400 ευρώ ως βοήθημα στους εργαζομένους επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης σε Βραδυνή συνέντευξή του στο MEGA