Προσωρινή αναστολή Προγραμμάτων Παρακολούθησης της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας

Τα Προγράμματα Παρακολούθησης που υλοποιεί η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία με τη συμμετοχή του δικτύου εθελοντών της συμβάλλουν σημαντικά, τόσο επιστημονικά όσο και κοινωνικά, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθήσουμε όλοι τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του COVID-19. Πρώτιστο μέλημα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των στελεχών, των εθελοντών και των μελών της, αλλά και του γενικού πληθυσμού της χώρας.

Για αυτόν τον λόγο, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ζήτησε από τους εθελοντές της να παραμείνουν στο σπίτι και να μην πραγματοποιούν καταγραφές ή απογραφές στα τετράγωνα ή στις περιοχές που συνήθως καλύπτουν, για όσο διάστημα διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Όταν αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας, και ανάλογα με τις αποφάσεις των ειδικών, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους εθελοντές και η παρούσα ανακοίνωση θα ανανεωθεί. Είναι αναμενόμενο πως θα μειωθούν σημαντικά τα δεδομένα που θα συλλεχθούν φέτος, ειδικά όσον αφορά την αναπαραγωγική περίοδο, προέχει όμως η διασφάλιση της υγείας των εθελοντών μας, ώστε να είμαστε όλοι σε θέση να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στη διατήρηση της Φύσης της χώρας μας.