Γ. Χάτσιος: “Ο τραπεζικός λογαριασμός που δόθηκε από τη Διοίκηση του  Γ. Νοσοκομείου Καστοριάς στη δημοσιότητα,  είναι μετά από αιτήματα συλλόγων και πολιτών για χρηματικές δωρεές”

Ο τραπεζικός λογαριασμός που δόθηκε από τη Διοίκηση του  Γ. Νοσοκομείου Καστοριάς στη δημοσιότητα,  είναι μετά από αιτήματα συλλόγων και πολιτών για χρηματικές δωρεές στο Νοσοκομείο μας. Οι προμήθειες του Νοσοκομείου γίνονται μέσω του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, καθώς και  την αποστολή αναγκαίων υλικών από το Υπουργείο Υγείας.

Ο Διοικητής

Χάτσιος Γρηγόριος