Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας: Ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Μια ακόμη καινοτομία προωθείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. Συγκεκριμένα, με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία της χώρας θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου στον ιστότοπο www.gov.gr και στην κατηγορία Εκπαίδευση à Εγγραφή σε σχολείο à Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016, ενώ οι εγγραφές πρoνηπίων στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες χρήσης της εφαρμογής από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγεία και από Γονείς/Κηδεμόνες παρέχονται στα συνημμένα αρχεία.

 

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας