ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  21η

Για ειδική συνεδρίαση

ΠΡΟΣ :

  1. Το Δήμαρχο Καστοριάς

κ. Γιάννη Κορεντσίδη

2.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως πίνακας αποδεκτών

 

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

 

«Επιλογή νηπίων για εγγραφή και επανεγγραφή τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

(Σχετικό πρακτικό Επιτροπής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  22η

Για τακτική συνεδρίαση

ΠΡΟΣ :

  1. Το Δήμαρχο Καστοριάς

κ. Γιάννη Κορεντσίδη

2.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως πίνακας αποδεκτών

3.      Προέδρους Κοινοτήτων:

–   Καστοριάς

–   Μελισσοτόπου

–   Τοιχιού

–   Μαυροχωρίου

–   Σιδηροχωρίου

 

 

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:15, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 17ης και 18ης συνεδριάσεων 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς. –     Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

–     Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

4.           Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.           Έγκριση παραλαβής του Β2 σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών». Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6.           Τροποποίηση του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36/2023 απόφασης ΔΣ). Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.           Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.           Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής Κοινότητας Τοιχιού (με ΚΑΕΚ 230112201051), για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.           Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρου) στην Κοινότητα Σιδηροχωρίου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.       Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης – Αιτήματος χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». Απόφαση Δ/κού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης
11.       Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω τοποθέτησης νέων Διευθυντών στις Σχολικές Μονάδες. (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47/22 απόφασης Δ.Σ.) -Έγγραφο Δ/νσης Α/θμιας

Εκπ/σης

-Έγγραφο Σχολ. Επιτροπής

12.       Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω τοποθέτησης νέων Διευθυντών στις Σχολικές Μονάδες. (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/23 απόφασης Δ.Σ.) -Έγγραφο Δ/νσης Β/θμιας

Εκπ/σης

-Έγγραφο Σχολ. Επιτροπής

13.       Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Καστοριάς, έτους 2024. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

– Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών

14.       Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), έτους 2024. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

– Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών

15.       Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

– Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών

16.       Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2024 (πρόσληψη γιατρού για το Κοινωνικό Ιατρείο). Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

– Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών

17.       Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο Καστοριάς για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

– Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών

18.       Λήψη απόφασης για την οριστική παραχώρηση οικοπέδου κατόπιν της διαδικασίας απευθείας εκποίησης οικοπέδων σε οικονομικά αδύνατους και άστεγους δημότες στην πρώην Κοινότητα Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς. (Ολοκλήρωση εκκρεμούς διαδικασίας του 2001) Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

-Δ/νσης Οικον/κών Υπ/σιών

19.       Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 274/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης έκτασης με ΚΑΕΚ:230254201001 στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

-Δ/νσης Οικον/κών Υπ/σιών

20.       Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός γραφείου του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Μαυροχωρίου, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

-Δ/νσης Οικον/κών Υπ/σιών

21.       Λήψη απόφασης για:

1) την έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς του ημιμαραθωνίου δρόμου Καστοριάς «RUN GREECE» και

2) τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στην Οργανωτική – Τεχνική Επιτροπή του αγώνα.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Αθ. Ρήμου

22.       Λήψη απόφασης για :

1) την έγκριση τοποθέτησης πωλητών στην επέκταση της Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Καστοριάς, ημέρας Τετάρτης (σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 35/23 απόφασης Δ.Σ.) και

2) την έγκριση επέκτασης της πρόσοψης θέσεων των πωλητών του διατροφικού τομέα.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Σ. Πέλκα

23.       Λήψη απόφασης για την μίσθωση ή μη χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικον/κών Υπηρεσιών

24.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 352 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σταυροποτάμου, της Κοινότητας Μελισσοτόπου του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικον/κών Υπηρεσιών

25.       Διαγραφές οφειλών και απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών, σε δημότες. Εισήγηση Δ/νσης

Οικον/κών Υπηρεσιών

26.       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών τροφίμων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικον/κών Υπηρεσιών

27.       Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου. Εισήγηση Δ/νσης

Οικον/κών Υπηρεσιών

28.       Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μηνιαίας συνδρομής φιλοξενίας στο ΚΔΑΠ του Δήμου Καστοριάς, σε ενδεχόμενη υποβολή αιτήσεων εγγραφών, για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 – Ιουλίου 2024. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά

– Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής

29.       Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

30.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

31.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΥΝΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

32.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) και τροποποίηση της σύμβασης αξίας μικρότερης του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

33.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) και τροποποίηση της σύμβασης αξίας μικρότερης του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

34.       Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

35.       Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

36.       Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

37.       Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

38.       Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Κίμων Μηταλίδης

You May Also Like

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διοργανώνει το Οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας

ΕΤΑΚ: Εκπαιδευτική καταρρίχηση για τη σωστή χρήση των σχοινιών

ΕΤΑΚ: Εκπαιδευτική καταρρίχηση για  τη σωστή χρήση των σχοινιών

Ευχαριστήριο του Α.Σ. Καστοριάς

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Α.Σ. Καστοριάς ευχαριστούν θερμά τον καρδιολόγο…

Διακοπή ρεύματος λόγω συντήρησης αύριο σε δύο περιοχές της Καστοριάς

Πρωινές και μεσημεριανές ώρες

Το ατρόμητο πλήρωμα με τους Καστοριανούς πυροσβέστες, Γιώργο Χρήστου και Τόλη Τόπτση

Εθελοντής μεταφέρει την εμπειρία του από τον Έβρο, ως αυτόπτης μάρτυρας της αυταπάρνησης των πυροσβεστών

Επίσκεψη κλιμακίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Δημαρχείο Καστοριάς για το καινοτόμο Πρόγραμμα ΚΕΠ Plus

  Επίσκεψη κλιμακίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Δημαρχείο Καστοριάς για το…

Θεσσαλονίκη: Έκαψαν και έξυσαν εικόνα της Παναγίας

Η εικόνα στο παρεκκλήσι της Παναγιάς Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη βανδαλίστηκε από αγνώστους…

“Εκδήλωση – Συζήτηση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών”

“Εκδήλωση – Συζήτηση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών”

H Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

H Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα…