Πρός τούς Μαθητές καί Μαθήτριες

τῶν Σχολείων τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό ἡ μάθηση.

Ἡ μάθηση, σύμφωνα μέ τόν ἀρχαῖο φιλόσοφο Ἀριστοτέλη, ξεχωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά ἄλλα ὄντα.

Ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει γνώσεις, τρόπους συμπεριφορᾶς, συνήθειες, ἤθη.

Μαθαίνει γλώσσα ἑλληνική καί ξένες γλῶσσες· μαθαίνει ἱστορία, φυσική, μαθηματικά, μουσική, καλές τέχνες καί τόσα ἄλλα μαθήματα.

Μαθαίνει ὅμως καί νά βοηθᾶ, νά συγχωρεῖ, νά τηρεῖ τούς κανόνες, νά εἶναι εὐγενικός, νά ἀκούει τόν ἄλλον, νά προσέχει τίς κακές σκέψεις, νά μή θυμώνει χωρίς λόγο, νά εἶναι τακτικός, καί ἄλλα πολλά.

Κυρίως μαθαίνει νά εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα μᾶς ἔχει δώσει. Νά εὐχαριστεῖ τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. Δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει νά εἶναι εὐγνώμων καί ὄχι ἀχάριστος.

Αὐτές τίς καλές συνήθειες τίς ὀνομάζουμε μέ μιά πολύ ὡραία λέξη, πού λέγεται ἀρετή-ἀρετές.

Εὔχομαι, λοιπόν, ἀγαπητά μου παιδιά, νά μάθετε πολλές γνώσεις καί νά ἀποκτήσετε πολλές ἀρετές.

Εὔχομαι στούς γονεῖς καί στούς καλούς σας δασκάλους νά ἔχουν ἔμπνευση καί δημιουργικότητα.

Μέ πατρικές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος

 

*

Πρός τούς Μαθητές καί Μαθήτριες

τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μεγάλη εὐλογία ἀποτελεῖ ἡ Παιδεία, πού ἀπό τά ἀρχαῖα ἑλληνικά χρόνια χαρακτηρίζεται ἀναφαίρετο ἀγαθό γιά τούς ἀνθρώπους καί θεῖο δῶρο, τό ὁποῖο ξεχωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλα τά ἄλλα ὄντα.

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία ἀναφέρεται στόν ἄνθρωπο, στήν δημιουργία του, στήν σχέση του μέ τόν Θεό καί μέ τήν κοινωνία, στήν ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου, στήν ἀναζήτηση τῆς ἀθανασίας.

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία εἶναι παιδεία τῶν ἀρετῶν: τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀγάπης, τῆς πίστης, τῆς γενναιότητας, τῆς αὐτοθυσίας, τοῦ φιλότιμου.

Στήν Ἑλληνική Παιδεία μαθαίνουμε τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, καί ὄχι τήν ἱστορία τῶν ἐργαλείων ἤ τήν ἱστορία τοῦ πλούτου, μόνο.

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ στήν ἑλληνική γλώσσα, τήν πλουσιότερη καί ἐνδοξότερη γλώσσα τοῦ κόσμου, ἀφοῦ σέ αὐτή γράφησαν τά κείμενα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας, τοῦ Ὁμήρου καί τῶν Ἑλλήνων ἱστορικῶν καί φιλοσόφων, τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, τά ἔργα τῶν Ἑλλήνων Πατέρων.

Ἡ Πατρίδα μας ἴσως ὑστερεῖ, πρός τό παρόν, στήν τεχνολογία καί στήν κατασκευή μηχανημάτων. Ὑπερτερεῖ ὅμως σέ ἄλλες ἀρετές, ὅπως στήν ἱστορία, τήν θεολογία καί στήν ἠθική, κοινωνική καί πολιτική φιλοσοφία.

Εὔχομαι ἀπό καρδίας νά χαρεῖτε τά μαθητικά σας χρόνια, μαθαίνοντας τά μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τῆς τεχνολογίας, καί νά ὡριμάσετε μέ φιλότιμο, σύνεση καί σοφία.

Στούς δέ γονεῖς, διδασκάλους καί καθηγητές σας εὔχομαι ἔμπνευση καί δημιουργικότητα στό ἔργο τους.

Μέ πατρικές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος

You May Also Like

Πρόγραμμα Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλινίκου 27 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2023

Το πρόγραμμα του Σεβ. Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Καλλίνικου

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Προστατῶν τῆς Παιδείας Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Καστοριά

Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε σέ κέντρο δεξιώσεων ἡ κοπή βασιλόπιτας τῶν ἐκπαιδευτικῶν.

Μουσική Εκδήλωση από την Παιδική Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας

Καλούνται όλοι στην τελευταία εκδήλωση για εφέτος, της Παιδικής Χορωδίας.

Ο Μητροπολίτης Καλλίνικος στο Θ΄ Θεολογικό Συνέδριο της Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου (Βίντεο)

Mε θέμα: «Ο Ναυπάκτιος π. Θεόκλητος Διονυσιάτης»

Πλημμυρισμένες ψυχές (του Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλινίκου)

«Γέμισε ἡ Πατρίδα μας πλημμυρισμένες ψυχές. Τί θά γίνει μέ αὐτές; »

Ἑσπερινὸς Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐκδήλωση βράβευσης τοῦ Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ 2024

Τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ ἦταν: «Ἕνα παιδὶ μπροστὰ σὲ μιὰ Εἰκόνα»

Ἡ Τελετὴ Λήξης τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας

Πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ λήξης τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.