Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
 2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Την υπ’αριθ. 850 Εγκύκλιο (Αριθμ. Πρωτ.: 65443/3-8-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα :

 

1: Έγκριση σχεδίου και  όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή Στέγης του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορησού», προϋπολογισμού 37.200 ευρώ (με ΦΠΑ).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

 

 

 

2: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Προϋπολογισμός: 105.000,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ.Αικατερίνη Δαδαμόγια.

.

3: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 74.683,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ.Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

4:Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής των όρων και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης του έργου: «Εγκατάσταση Ποτιστρών – Δικτύων Ύδρευσης στην Π.Ε. Φλώρινας 2020» Προϋπολογισμού δαπάνης # 29.600,00 € #, με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

5:Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ».

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λάμπρος Χατζηζήσης.

6: Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μελετών που αφορούν την Αποκατάσταση του κτιρίου της πρώην Παιδόπολης «Αγία Όλγα» στη Φλώρινα.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

 

7: Λήψη απόφασης αναφορικά με την επάρκεια των αδρανών υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές για το Νομό Φλώρινας.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

8: 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2023).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

9: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ τρίμηνο 2023.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

10: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ ″ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ″».

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Αθανάσιος Φωλίνας.

 

11: Τρόπος εκτέλεσης του έργου “Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών ” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – έργα ΚΑΠ έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Αθανάσιος Φωλίνας.

 

12: Έγκριση τροποποίησης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ’’ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Κ.Τ.Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ’’ για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Αθανάσιος Φωλίνας.

 

13: Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Πυροπροστασία Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 374.480,00€ (με  Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ.Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

14: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Μεσιανής» Προϋπολογισμού: 355.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ.Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

15: Προσωρινή ανάκληση της υπ’ αριθμ. 200/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΨΧΓ7ΛΨ-0ΜΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ.Θωμάς Μάνος.

 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

Πίνακας Αποδεκτών :

 

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Τσιούμαρης Γρηγόριος
 3. Βαβλιάρας Γεώργιος
 4. Λυσσαρίδης Νικόλαος
 5. Κιάνας Στέργιος
 6. Πουταχίδου Όλγα
 7. Μαργαρίτης Γεώργιος
 8. Τοπαλίδης Ηλίας
 9. Ντιό Ευφροσύνη
 10. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 11. Μακρυγιάννης Μενέλαος
 12. Κιοσές Ιωάννης
 13. Βόσδου Σωτήριος
 14. Άμπας Βασίλειος
 15. Σαββόπουλος Δημήτριος
 16. Κοζατσάνη Δέσποινα
 17. Μάνος Θωμάς
 18. Φωλίνας Αθανάσιος
 19. Χατζηλιάδου – Μαχαίρα Μαρία
 20. Χατζηζήσης Λάμπρος
 21. Καρυπίδης Θεόδωρος
 22. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 23. Λαζαρίδης Παύλος
 24. Κάτανας Ηλίας
 25. Γιαννακίδης Σταύρος
 26. Λιάσης Ιωάννης
 27. Κωτακίδης Γεώργιος
 28. Κώττας Παναγιώτης
 29. Μαρκόπουλος Ναούμ
 30. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
 31. Χριστοφορίδης Γεώργιος
 32. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 33. Στρατάκης Ιωάννης
 34. Τζιώτζης Απόστολος
 35. Γιαννόπουλος Γρηγόριος
 36. Τσάκωνας Αντώνιος
 37. Καραντζίδης Βασίλειος
 38. Σαββουλίδης Χρήστος
 39. Πράσσος Στέφανος
You May Also Like

Σχόλιο Ζήση Τζηκαλάγια για τις συναντήσεις του Δημάρχου Καστοριάς στην Αθήνα

Η τοποθέτηση του πρώην βουλευτή Καστοριάς ΝΔ, Ζήση Τζηκαλάγια

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Παρουσιάστηκε, εκτός των άλλων, μία συσκευή χειρουργικής εκπαίδευσης

“Ιθάκες-Ταξίδια Ζωής”

Η ομιλία θα εστιάσει στην ενημέρωση για τον προγραμματισμό, την πρόληψη και την προστασία του ίδιου μας του εαυτού και των συνανθρώπων μας

Ο Κασσελάκης διέγραψε Τσακαλώτο και Πέρκα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Η επιστολή Φάμελλου στον πρόεδρο της Βουλής.

Βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού σε οικία στην πόλη της Φλώρινας

Βρέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας

Αδ. Γεωργιάδης σε Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κάνεις bullying, είσαι υποκρίτρια και τοξική

«Κόκκινο» χτύπησε η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Αποσταθεροποιεί την σταθερότητα στη Μεσόγειο» – Η επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ

«Αποσταθεροποιεί την σταθερότητα στη Μεσόγειο», η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν προβλέπεται…

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΜ για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΜ για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί, σε περιοχές της Κοζάνης και της Φλώρινας κατά το τελευταίο τετραήμερο.

Για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, σε τρείς διαφορετικές περιπτώσεις.

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων Εορδαίας

 Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων Εορδαίας