Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δημοπρασία της Saga Furs και κατά την διάρκεια των πωλήσεών της, προέβη στις παρακάτω ημερήσιες Εκθέσεις και ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

13.09.2023

Ημέρα 9η: Δελτίο χρηματιστηρίου 13 Σεπτεμβρίου 2023 στις 18.30 EET

Η αξία των πωλήσεων μεσιτείας της Saga Furs για το οικονομικό έτος, αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% από τη αντίστοιχη συγκριτική περίοδο

Η δημοπρασία Σεπτεμβρίου της Saga Furs ολοκληρώθηκε σήμερα. Στη δημοπρασία συμμετείχαν 200 αγοραστές από όλες τις κύριες αγορές. Οι περισσότερες αγορές έγιναν από την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Τουρκία, την Ελλάδα και τη δυτική βιομηχανία μόδας.

Από τα 365.000 γουνοδέρματa αλεπούς και Finnraccoon που προσφέρθηκαν στη δημοπρασία, πουλήθηκε το 85%. Από τα 4,2 εκατομμύρια μινκ που προσφέρθηκαν, πουλήθηκε το 90 %. Τα επίπεδα τιμών της αλεπούς, των Finnraccoon και των μινκ παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με τη δημοπρασία του Ιουνίου. Ένα μεγάλο μέρος της προσφοράς αποτελούνταν από δέρματα χαμηλότερων ποιοτήτων, όπως είναι χαρακτηριστικό για τη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου.

Η αξία των πωλήσεων μεσιτείας της δημοπρασίας ανήλθε στα 91 εκατ. ευρώ (9/2022: 123 εκατ. ευρώ). Η αξία των πωλήσεων μεσιτείας για το τρέχων οικονομικό έτος μετά τη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου είναι 349 εκατ. ευρώ (2021/2022: 273 εκατ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, η εταιρεία πούλησε 11,8 εκατομμύρια μινκ, 1,0 εκατομμύρια αλεπούδες και 0,1 εκατομμύρια Finnraccoon (2021/2022: 8,2 εκατομμύρια μινκ, 0,9 εκατομμύρια αλεπούδες και 0,1 εκατομμύρια Finnraccoon).

 

«Καθώς η ζήτηση αυξήθηκε, τα αποθέματα γουνοδερμάτων που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, άρχισαν να διοχετεύονται στην αγορά. Αυτό αντικατοπτρίστηκε στην αύξηση της αξίας των μεσιτικών πωλήσεων, σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Το επίπεδο των τιμών παρέμεινε ασύμφορο για τους παραγωγούς, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της παγκόσμιας παραγωγής μινκ και αλεπούς», αναφέρει ο κ. Markus Gotthardt, Διευθύνων Σύμβουλος της Saga Furs.

Στο τέλος της οικονομικής περιόδου, η Saga Furs έχει ακόμη αποθηκευμένα περίπου 9 εκατομμύρια μινκ, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο έχει ταξινομηθεί. Υπάρχουν επίσης  αποθηκευμένα 780.000 δέρματα αλεπούς, από τα οποία περίπου τα δύο τρίτα έχουν ταξινομηθεί.

 

Έκθεση 9ης ημέρας / 13 Σεπτεμβρίου 2023

Η δημοπρασία Saga Furs Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε σήμερα με την πώληση 200.000 δερμάτων Blue fox.

 • Η σημερινή προσφορά γουνοδερμάτων κανονικής ποιότητας πωλήθηκε κατά 90% σε ελαφρώς αυξημένες τιμές σε σύγκριση με τη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • Τα γουνοδέρματα Lowgrades και breeders πωλήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου
 • Κύρια αγοράστρια χώρα σήμερα ήταν η Κίνα, με υποστήριξη από τη Νότια Κορέα και τις δυτικές αγορές
 • Το Top Lot των Blue Fox αγοράστηκε από την Tongxiang Senmeisi Fur Fashion Co., Ltd, Κίνα.

Ευχαριστούμε τους αγοραστές μας! Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε στην επόμενη δημοπρασία!

Έκθεση 8ης ημέρας / 12 Σεπτεμβρίου 2023

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών της δημοπρασίας Saga Furs Σεπτεμβρίου, προσφέρθηκαν διάφοροι τύποι γουνοδερμάτων αλεπούς και Finnraccoon.

 • Η συλλογή των 52.000 Blue Shadow fox πωλήθηκε κατά 85%.
 • Η συλλογή των 25.000 Blue Frost fox πωλήθηκε κατά 50%.
 • Η συλλογή των 30.000 Silver fox πωλήθηκε κατά 40%.
 • Η συλλογή των 22.000 Finnraccoons πωλήθηκε κατά 70%.
 • Όλα τα παραπάνω πωλήθηκαν σε σταθερές τιμές. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στις συλλογές δερμάτων κανονικής ποιότητας και οι συγκρίσεις γίνονται με τη δημοπρασία του Ιουνίου της Saga Furs.
 • Επίσης, προσφέρθηκε μια μικρή συλλογή από διάφορους τύπους μεταλλαγμένων αλεπούδων
 • Σήμερα επιτεύχθηκαν πωλήσεις 90% σε lowgrades και breeders
 • Η Κίνα ήταν η κύρια αγοράστρια χώρα, με υποστήριξη από την Τουρκία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 • Το Top Lot των Blue Frost fox αγοράστηκε από τη Mega Fur για λογαριασμό της Alyinvow Fur, Κίνα.

Ημέρα 7η, έκδοση χρηματιστηρίου / 11 Σεπτεμβρίου 2023

Ο αριθμός των πωλήσεων μεσιτείας της Saga Furs αυξήθηκε πλέον του 40 % σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος

Η δημοπρασία των μινκ της Saga Furs, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε σήμερα. Προσφέρθηκαν 4,2 εκατομμύρια μινκ, εκ των οποίων πωλήθηκε το 90 %, σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Ένα μεγάλο μέρος της προσφοράς αποτελούνταν από lowgrades, ως είθισται σε δημοπρασία Σεπτεμβρίου.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του οικονομικού έτους, έχουμε πουλήσει την μεγαλύτερη (πλέον του 40%) ποσότητα γουνοδερμάτων στην ιστορία μας. Υπάρχει ζήτηση για μινκ και υπήρχε καλός ανταγωνισμός για ορισμένα είδη στην αίθουσα δημοπρασιών. Το επίπεδο τιμών παραμένει χαμηλό για τους παραγωγούς. Ωστόσο, στην κύρια αγοράστρια χώρα μας, το επίπεδο τιμών αυξήθηκε κατά 5% από τον Ιούνιο, μετά την επιδείνωση του κινεζικού γουάν», λέει ο κ. Markus Gotthardt, Διευθύνων Σύμβουλος της Saga Furs.

Στη δημοπρασία συμμετείχαν περίπου 200 αγοραστές. Οι περισσότερες αγορές έγιναν από την Κίνα, με υποστήριξη από την Νότια Κορέα, την Τουρκία, την Ελλάδα και τη δυτική βιομηχανία μόδας.

Αύριο θα συνεχιστεί η δημοπρασία με την πώληση αλεπούδων. Η δημοπρασία θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε και η εταιρεία θα εκδώσει χρηματιστηριακή ανακοίνωση για το σύνολο της δημοπρασίας.

Έκθεση 7ης ημέρας / 11 Σεπτεμβρίου 2023

Η δημοπρασία των μινκ της Saga Furs ολοκληρώθηκε σήμερα με την προσφορά 135.000 γουνοδερμάτων Silver Cross, 37.000 Black Cross και μικρότερων ποσοτήτων άλλων τύπων Cross.

 • Τα αρσενικά Silver Cross πωλήθηκαν κατά 85% σε σταθερές τιμές και τα θηλυκά πωλήθηκαν 100% σε αυξημένες τιμές
 • • Τα αρσενικά Black Cross πωλήθηκαν κατά 85% και τα θηλυκά κατά 75%, και τα δύο σε σταθερές τιμές
 • • Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στις κανονικές συλλογές και οι συγκρίσεις αφορούν στη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • • Τα lowgrades και τα breeders πωλήθηκαν σε ποσοστό 100% κάτω από ισχυρό ανταγωνισμό
 • • Η Κίνα ήταν η κύρια αγοράστρια χώρα, με υποστήριξη από τη Νότια Κορέα και την Ελλάδα
 • Η δημοπρασία συνεχίζεται μέχρι την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου με την πώληση διαφόρων τύπων αλεπούδων και Finnraccoon.

 

Έκθεση 6ης ημέρας / 10 Σεπτεμβρίου 2023

Την Κυριακή, η Saga Furs πρόσφερε 490.000 White μινκ.

 • Τα θηλυκά και αρσενικά Classic White πωλήθηκαν κατά 90% σε ελαφρώς χαμηλότερες τιμές
 • Τα θηλυκά και αρσενικά Velvet White πωλήθηκαν κατά 70% σε ελαφρώς χαμηλότερες τιμές
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στις συλλογές κανονικών ποιοτήτων και οι συγκρίσεις αφορούν στη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • Επίσης σήμερα, όλα τα lowgrades και breeders πωλήθηκαν σε ποσοστό 100% κάτω από καλό ανταγωνισμό
 • Οι κύριοι αγοραστές σήμερα προέρχονταν από την Κίνα με υποστήριξη από την Νότια Κορέα, την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία μόδας

Αύριο είναι η τελευταία μέρα της δημοπρασίας μινκ του Σεπτεμβρίου με την προσφορά διαφόρων δερμάτων τύπου Cross. Η Saga Furs θα εκδώσει χρηματιστηριακή έκδοση μετά την πώληση των μινκ. Την Τρίτη και την Τετάρτη, θα προσφέρουμε γουνοδέρματα αλεπούς και Finnraccoon.

 

Έκθεση 5ης ημέρας / 9 Σεπτεμβρίου 2023

Σήμερα προσφέρθηκαν Brown, Mahogany και Black θηλυκά μινκ, καθώς και μικρές ποσότητες διαφόρων μεταλλαγμένων τύπων μινκ, στο σύνολο 948.000 γουνοδέρματα.

 • Οι intersorted συλλογές των θηλυκών Brown και Black πωλήθηκαν σε ποσοστό 100% και σε αυξημένες τιμές
 • Τα θηλυκά Classic Mahogany πωλήθηκαν κατά 75% σε σταθερές τιμές και τα θηλυκά Velvet πωλήθηκαν 100% σε αυξημένες τιμές
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στις συλλογές κανονικής ποιότητας και οι συγκρίσεις αφορούν στη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • Επίσης σήμερα, όλα τα lowgrades και breeders πωλήθηκαν σε ποσοστό 100% κάτω από καλό ανταγωνισμό
 • Οι κύριοι αγοραστές σήμερα προήλθαν από την Κίνα, με υποστήριξη από τη Νότια Κορέα και την Ελλάδα
 • Το Top Lot των θηλυκών Black Velvet αγοράστηκε από τον κ. Hu Feng, ιδιοκτήτη της Fur Finland για λογαριασμό της κας Li Ting από το Jincai®Fur, Tianjin, Κίνα.

Μετά από την σημερινή ημέρα, το συνολικό ποσοστό πωλήσεων των μινκ ανήλθε στα 90%. Αύριο θα προσφερθούν White mink και η δημοπρασία συνεχίζεται μέχρι την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου.

Έκθεση 4ης ημέρας / 8 Σεπτεμβρίου 2023

Η δημοπρασία των μινκ συνεχίστηκε σήμερα με την πώληση αρσενικών Brown, Mahogany και Black, καθώς και Sapphire μινκ, στο σύνολο 625.000 δέρματα.

 • Τα αρσενικά Classic Brown πωλήθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και τα αρσενικά Velvet 100%, και τα δύο σε σταθερές τιμές
 • Ολόκληρη η συλλογή αρσενικών Mahogany πωλήθηκε σχεδόν κατά 100% και σε αυξημένες τιμές
 • Η intersorted συλλογή των αρσενικών Black πωλήθηκε σχεδόν 100%, εκ των οποίων τα Velvets σε αυξημένες τιμές
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στις συλλογές κανονικών ποιοτήτων και οι συγκρίσεις αφορούν στη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • Ακολουθώντας το πρότυπο των προηγούμενων ημερών, όλα τα lowgrades και breeders πωλήθηκαν κατά 100% και κάτω από καλό ανταγωνισμό
 • Οι κύριοι αγοραστές σήμερα προήλθαν από την Κίνα με υποστήριξη από την Νότια Κορέα και την Ελλάδα

Η δημοπρασία συνεχίζεται αύριο με την πώληση θηλυκών Brown, Mahogany και Black, καθώς και διαφόρων μεταλλαγμένων τύπων μινκ.

 

Έκθεση 3ης ημέρας / 7 Σεπτεμβρίου 2023

Σήμερα προσφέρθηκαν 355.000 Pearl και 157.000 Βορειοαμερικάνικα Black μινκ.

 • Τα αρσενικά Pearl πωλήθηκαν κατά 75% σε σταθερές τιμές
 • Τα θηλυκά Pearl πωλήθηκαν κατά 60% σε σταθερές τιμές
 • Η συλλογή των αρσενικών Βορειοαμερικανικών Black μινκ πωλήθηκε 100% και σε σταθερές τιμές
 • Η συλλογή των θηλυκών Βορειοαμερικανικών Black μινκ πωλήθηκε κατά 90% σε σταθερές τιμές
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στις συλλογές κανονικής ποιότητας και οι συγκρίσεις αφορούν στη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • Όλα τα lowgrades και τα breeders πωλήθηκαν σε ποσοστό 100% κάτω από καλό ανταγωνισμό
 • Οι κύριοι αγοραστές σήμερα προήλθαν από την Κίνα με υποστήριξη από τη Νότια Κορέα

Η δημοπρασία συνεχίζεται αύριο με την πώληση Brown, Mahogany, Black και Sapphire μινκ.

 

Έκθεση 2ης ημέρας / 6 Σεπτεμβρίου 2023

Η σημερινή προσφορά περιελάμβανε κυρίως θηλυκά Silverblue και Palomino και μια περιορισμένη συλλογή από Βορειοαμερικάνικα Pastel.

 • Τα θηλυκά Silverblue πωλήθηκαν κατά 80% σε σταθερές τιμές
 • Τα θηλυκά Palomino πωλήθηκαν σε ποσοστό πλέον του 70% σε αυξημένες τιμές
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στις συλλογές κανονικής ποιότητας και οι συγκρίσεις αφορούν τη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • Όλα τα lowgrades και τα breeders πωλήθηκαν σε ποσοστό100% και υπό καλό ανταγωνισμό
 • Η Κίνα ήταν ο κύριος αγοραστής με υποστήριξη από τη Νότια Κορέα και την Ελλάδα
 • Το Top Lot των θηλυκών Silverblue Velvet αγοράστηκε από τον κ. Γιώργο Γκόγκο για λογαριασμό της Abel Furs Dubai

Έκθεση 1ης ημέρας / 5 Σεπτεμβρίου 2023

Η δημοπρασία Σεπτεμβρίου της Saga Furs ξεκίνησε σήμερα. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 9 ημερών, η Saga Furs θα προσφέρει 4 εκατομμύρια μινκ γουνοδέρματα και 400.000 δέρματα αλεπούς και Finnraccoon σε περισσότερους από 200 εγγεγραμμένους αγοραστές από όλες τις κύριες αγορές.

 • Σήμερα σε προσφορά ήταν 450.000 αρσενικά Silverblue και 120.000 αρσενικά Palomino μινκ
 • Η συλλογή Classic και Velvet Silverblue πωλήθηκε κατά 60% σε σταθερές τιμές
 • Τα Classic Palomino πωλήθηκαν κατά 40% σε σταθερές τιμές
 • Τα Velvet Palomino πωλήθηκαν κατά 80% σε σταθερές τιμές
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στις συλλογές κανονικής ποιότητας και οι συγκρίσεις αφορούν στη δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs
 • Όλα τα lowgrades και τα breeders πωλήθηκαν 100% κάτω από ισχυρό ανταγωνισμό
 • Η Κίνα ήταν ο κύριος αγοραστής με υποστήριξη από τη Νότια Κορέα

Η δημοπρασία συνεχίζεται αύριο με την πώληση των θηλυκών Silverblue και Palomino μινκ καθώς και της βορειοαμερικανικής συλλογής Pastel mink.

 

You May Also Like

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση «Οι ανακυκλωσούληδες στο Νηπιαγωγείο»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση «Οι ανακυκλωσούληδες στο Νηπιαγωγείο»

Δήμος Νεστορίου: Αποναρκοθετήθηκαν δύο μεγάλες περιοχές του Γράμμου

Γίνονται πλέον ελεύθερες για δημόσια κυκλοφορία και χρήση

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Ώρες ευθύνης στην Καστοριά για τις αρκούδες

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Ώρες ευθύνης στην Καστοριά για τις αρκούδες

Κορονοϊός: Χριστούγεννα με sms στο 13033 και ψώνια με click away

Table of Contents Hide Με προσοχή θα ανοίξουμε την οικονομία«Θα ξεκινήσουμε από…

ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς: «Σχέδια για το μέλλον μου». Το σχολείο συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα Erasmus+

ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς: «Σχέδια για το μέλλον μου». Το σχολείο συμμετέχει για δεύτερη…

(Video) Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Ακαδημίας “ΚΡΟΝΟΣ”, λίγο πριν την έναρξη του 12ου Πανελλήνιου Τουρνουά ‘’ΚΡΟΝΟΣ 2017’’

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΚΡΟΝΟΣ διοργανώνει το 12ο Πανελλήνιο τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου “ΚΡΟΝΟΣ…

Στερνό αντίο στον παιδίατρο Δημήτρη Ταλίδη.

ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ

Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός στην Καστοριά για κατοχή κοκαΐνης και ηρωίνης

  Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός στην Καστοριά για κατοχή κοκαΐνης και ηρωίνης  

Ο ΤΑΡ, η καφέ αρκούδα και η χαλκοκουρούνα. Δύο ιστορίες για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

  Ο ΤΑΡ, η καφέ αρκούδα και η χαλκοκουρούνα. Δύο ιστορίες για…

28 δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Καστοριάς στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων

Από τα συνολικά 95 στη Δυτική Μακεδονία