ΕΟΓ, ΣΓΚ και ΣΕΓ στο Υπουργείο Οικονομικών: Κοινή κάθοδο στην Αθήνα πραγματοποίησαν οι φορείς της γούνας με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που ταλανίζουν τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας

ΕΟΓ, ΣΓΚ και ΣΕΓ στο Υπουργείο Οικονομικών: Κοινή κάθοδο στην Αθήνα πραγματοποίησαν…
View Post