Το ξέσπασμα του Μητροπολίτη Αμβρόσιου προκάλεσαν οι ψηφιακές ταυτότητες, καθώς αναφέρει πως θα αποτελέσουν προϊόν για να “δηλητηριαστεί” ο κόσμος από τον Διάβολο. “Ο Διάβολος κυριαρχεί, σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις νέες ταυτότητες” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Ο Διάβολος κυριαρχεί, σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις νέες ταυτότητες.

Διάφορα επώνυμα πρόσωπα, ήτοι Πολιτικοί, Πανεπιστημιακοί, Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι των Κομμάτων με τις πράξεις των, με τα λόγια των και με τις δηλώσεις των προδίδουν την αμώμητον πίστιν μας και παρά ταύτα ……παραμένουν ανενόχλητοι! Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΣ καθίσταται ΤΡΑΓΙΚΗ, όταν σκεφθούμε, ότι μεταξύ των άλλων, δυστυχώς, και μερικοί Εκκλησιαστικοί Ηγέτες ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΝ!!!

Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει για μία ακόμη φορά να διακόψουμε την σιωπήν μας και να υψώσουμε φωνήν διαμαρτυρίας! Να πάρουμε δηλ. το όπλο μας και να ρίψουμε και πάλιν μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι! Γι’ αυτό και ξαναπαίρνουμε τα πνευματικά μας όπλα και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε ντουφεκιές στον αέρα! Εάν κάποιους τους κτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΔΕΛΦΙΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΥΜΑΣ

Σήμερα Κυριακήν 13ην Αυγούστου τρ. έτους, προσευχόμενος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον διά την σωτηρίαν της Ελλάδος από την καταπληκτικήν επέκτασιν των πυρκαιών και την πρωτοφανή καταστροφήν της φιλτάτης μας Πατρίδος, ένοιωσα μέσα μου μίαν φωνήν να μου λέγη:

«Να διδάξετε τον Ελληνικό Λαό να επιστρέψη στην αγκαλιά του Θεού, ώστε να σταματήσουν οι καταστροφές! Οι πρωτοφανείς καταστροφές φανερώνουν την οργήν του Επουρανίου Πατρός διά την αποστασίαν του Ελληνικού Λαού από την Μητέρα Εκκλησίαν, από την αγκάλην του Θεού! Ο Διάβολος κυριαρχει εις την καθημερινήν ζωήν των Ελλήνων! Ο Απόστολος Παύλος σας συμβουλεύει:

«Νεκρώσατε ούν τα μέλη υμών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρία, δι’ α έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας» (Προς Κολοσσαείς, κεφ. 4 στ. 5).

Ποιος, λοιπόν, θα διδάξη τους χριστιανούς την ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ; Την επιστροφήν εις την αγκάλην του Θεού; Ξυπνάτε από τον λήθαργον, σείς οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου!»

Ξαφνικά ένοιωσα, ότι αυτή ήταν η φωνή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τρυπητής, προς Την Οποίαν μετά δακρύων προσηυχόμην. Και τότε με περιέλουσε κρύος ιδρώς!

Απεφάσισα, λοιπόν, να Σας εκθέσω τα ανωτέρω ως τα μύχια της καρδίας μου και να Σας παρακαλέσω, όπως έκαστος εξ Υμών διερευνήση τα του Εαυτού Του και αποφασίση τα πρέποντα! Έως προ τινος ημείς οι Επίσκοποι του Σωτήρος Χριστού προσκαλούσαμε τους πιστούς εις Νηστείαν και Προσευχήν, Παρακλήσεις, Αγρυπνίας, Λιτανείας κλπ., προκειμένου να αποτρέψωμεν την οργήν του Κυρίου, την εκφραζομένην διά των τραγικών καιρικών καταστροφών κλπ.! Και το αποτέλεσμα ήτο αξιοθαύμαστον! Εβιώναμε τα αλλεπάλληλα θαύματα της Μεγαλωσύνης του Κυρίου μας!

Κατά τα τελευταία ταύτα έτη του Κορωνοιού, δυστυχώς, ημείς οι Αρχιερείς ΕΞΕΔΙΩΞΑΜΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ίνα μη ….μιανθώσιν!!!!! Ελησμονήσαμεν, ότι ο Οίκος Κυρίου είναι ΙΑΤΡΕΙΟΝ και των ψυχών και των σωμάτων!!!! Εις την νήσον της Σπιναλόγκα, όπου παλαιότερον…..εξωστρακίζοντο οι λεπροί, η Μήτηρ Εκκλησία είχεν εκεί μονίμως τον ιερέα-Εφημέριον, διά να τους υπηρετή! Δεν υπήρχε κίνδυνος να κολλήση από την μεταδοτικήν και τον θάνατον προκαλούσαν νόσον της λέπρας!

Μήπως, λοιπόν, ήλθεν η ώρα διά να διορθώσωμεν την πορείαν μας ημείς οι Διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων;
Η Ελλάδα μας, η Κοιτίδα της Ορθοδοξίας, αργοπεθαίνει! Και -δυστυχώς- η Ηγεσία της Εκκλησίας, δηλ. Υμείς οι εν Ενεργεία Αρχιερείς και ο υποσημειούμενος, υπνώττομεν βαθέως! Ακόμη και οι κοσμικές Εφημερίδες μας «ξεφώνισαν»! Εις την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ανεγνώσαμε τα εξής καταπληκτικά!

«…Άρα η λύση είναι η προσωπική μας μετάνοια, το φιλότιμο, η επιστροφή στις ρίζες της φυλής, στα υγιή πρότυπα. Να αποκτήσουμε σύνδεση με τον Ουρανό…να αποκτήσουμε σιγά -σιγά προσωπικό σήμα και να αξιωθούμε της Χάριτος.

Απέναντι στον εφιάλτη, που ήδη ζούν πολλοί Έλληνες σε πολλά και διαφορετικά σημεία του “Πλανήτη Ελλάς“, η σωστή πνευματική αντιμετώπιση είναι οι συμπροσευχές και οι ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ, όπου θα προπορεύωνται Εικόνες θαυματουργές!

Δεν βλέπω, όμως, μεγάλη διάθεση από Δεσποτάδες, Ιερείς, Μοναχούς για κάτι τέτοιο….Ο καιρός περνάει, οι πύρινες γλώσσες αφανίζουν χιλιάδες εκτάσεις δασικού πλούτου, σπίτια, ποιμνιοστάσια, βοσκοτόπια κλπ. αλλά εμείς το χαβά μας, …..» αποκαλύπει με πόνο και θλίψη η ηγιασμένη Γερόντισσα Μαρία των Αθηνών!!!! (βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 23.07.2023, σελ. 7). Και η Αγία Γερόντισσα των Αθηνών Μαρία συμπληρώνει:

«ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΤΩΡΑ, δίχως άλλη αναβολή, για να σώσουμε ο,τι σώζεται, από τις πύρινες γλώσσες του εφιάλτη των πυρκαιών. Φοβάμαι, ότι αυτό που έρχεται μπορεί να είναι κάτι πολύ ΜΕΓΑΛΟ…».

Αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφοί,

Μήπως τα λόγια μας ηγιασμένης, πλην όμως και τυφλής, Γεροντίσσης πρέπει να μας προβληματίσουν; Μήπως επειδή Ημείς εσιωπήσαμεν ο Επουράνιος Θεός αποστέλλει την Γερόντισσαν Μαρίαν διά να συμπληρώση το κενόν;

Η ελαχιστότης μου, λοιπόν, έπειτα από μίαν ουράνιον ώθησιν, απεφάσισεν, έπειτα από την προηγουμένην δημοσίευσιν προς τα πιστά τέκνα της Μητρός Εκκλησίας με τίτλον: «Ποιο μάτι μας εβάσκανε, αγαπητοί μου Χριστιανοί», επαναλαμβάνω, απεφάσισε να Σας ενοχλήση με το παρόν διαδικτυακόν-ηλεκτρονικόν μήνυμα και να παρακαλέση έκαστον εξ Υμών διά τα καθ’ Υμάς.
Επί δε τούτοις διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Καλάβρυτα, Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023,
επί τη επετείω της εις Αρχιερέα χειροτονίας μου (17 Αυγούστου 1976)
και επί τη συμπληρώσει 47 ετών Αρχιερωσύνης.

You May Also Like

Στα 591 εκατ. τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Στα 591 εκατ. τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ο γιος μου έχει αυτισμό και κλαίει, θυμώνει, χαίρεται, ελπίζει όπως κι εσείς

Ο γιος μου έχει αυτισμό και κλαίει, θυμώνει, χαίρεται, ελπίζει όπως κι…

ΕΟΦ: «Απαγορευτικό» σε συμπλήρωμα διατροφής – Ανιχνεύθηκε υδράργυρος

Δείτε φωτογραφία

Ο Μεγαλύτερος Πλάτανος Στον Κόσμο Έχει Ηλικία 2.400 Ετών Και Βρίσκεται Στην Ελλάδα!

Ο Μεγαλύτερος Πλάτανος Στον Κόσμο Έχει Ηλικία 2.400 Ετών Και Βρίσκεται Στην…

Αμετανόητοι οι δράστες της επίθεση κατά του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ – «Το κάναμε για εκφοβισμό»

Αμετανόητοι οι δράστες της επίθεση κατά του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ – «Το…

Η συγκλονιστική ιστορία του Νίκου και της Ανθής: Η μοιραία βουτιά στο γλέντι του γάμου τους, που τους άλλαξε για πάντα τη ζωή

Η συγκλονιστική ιστορία του Νίκου και της Ανθής: Η μοιραία βουτιά στο…

Διπλή συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος – νεφρού στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Σε διπλή συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος-νεφρού υποβλήθηκε προ ημερών ασθενής 53 ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». 

Devon Rodriguez ή αλλιώς ο καλλιτέχνης του μετρό (και του TikTok)

Ο διάσημος καλλιτέχνης του Tik Tok, Devon Rodriguez, κάνει βόλτες στα βαγόνια του μετρό και δημιουργεί τέχνη