Ενημέρωση για τα Φαρμακεία  Εξυπηρέτησης των Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας

Σε συνέχεια των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στην μετακίνηση των πολιτών, που ανακοινώθηκαν  και εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις υπ’ αρίθ. 8920 & 8921 /31-03-20  (ΑΔΑ: 9ΝΙ45ΤΛΒ-ΛΗΨ & ΑΔΑ: Ρ6Υ646ΤΛΒ-ΖΡΚ) Αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και ιδιαίτερα για την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, που έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης,

σας γνωρίζουμε τα φαρμακεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ανά τοπική κοινότητα, που μπορούν να εξυπηρετούν σε συνεργασία με το «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, κατά τη διάρκεια των δεκατεσσάρων ημερών (14) που ισχύει η απόφαση, είναι:

ΟΙΝΟΗ
ΜΠΟΥΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 24670 92200
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΤΣΙΠΟΥ ΒΕΓΓΕΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 24670 61577
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 24670 61070

Επειδή δεν υπάρχουν άλλα Φαρμακεία  στα υπόλοιπα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, τα ανωτέρω, θα εξυπηρετούν τους πολίτες σε όλα τα χωριά που βρίσκονται σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης, σε συνεργασία με το «Βοήθεια στο Σπίτι», τηλ. επικοινωνίας 24670 62141 & 24670 61202.

You May Also Like

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.