Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, εκφράζοντας την μεγάλη ανησυχία της αγοράς, απέστειλε προς το σύνολο της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών επιστολή με την οποία τεκμηριώνει την ανάγκη θέσπισης του επιχειρηματικού ακατάσχετου λογαριασμού και εισαγωγής μίας βελτιωμένης έκδοσης και λειτουργίας της ρύθμισης των 100 δόσεων. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιστολής, την οποία η Συνομοσπονδία κοινοποιεί, επίσης, στους Γραμματείς της ΓΓΔΕ και του ΣΔΟΕ, έχει ως εξής:

 

«Η ΕΣΕΕ, ενόψει της επικείμενης «επιδρομής» στους τραπεζικούς  λογαριασμούς στη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του 2016 και προτού, μάλιστα, οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός σας, που αφορά στην είσπραξη οφειλών στο Δημόσιο, κατέθεσε εγκαίρως στοχευμένες προτάσεις σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εκφράζουμε το φόβο μας, ότι στην προσπάθεια εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων ως μέσο επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, αφού θα απολεσθούν οριστικά απαιτήσεις από ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες οφειλές, εξαιτίας της χρεοκοπίας ακόμα περισσότερων μικρών και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

Είναι κατανοητό ότι ο στόχος σας για ανεύρεση 5 δις ευρώ έως τα τέλη του έτους, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από πλειστηριασμούς ακινήτων και από την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, συνιστά υποχρέωση στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων του 3ου Μνημονίου. Άλλωστε, στο τεχνικό κείμενο προβλέπεται η είσπραξη 1,73 δις ευρώ έως τον Σεπτέμβριο και άλλων 2,05 δις ευρώ έως το Δεκέμβριο, ενώ από τις νέες οφειλές είναι δεσμευτική υποχρέωση η είσπραξη του 21% έως τον Σεπτέμβριο και του 23% έως τον Δεκέμβριο του 2016. Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους και με δεδομένο τη μεικτή εικόνα απόκλισης των καθαρών εσόδων  κατά 6%, έναντι των τεθέντων στόχων στη διάρκεια του Ιουλίου, ενέχουν τον κίνδυνο να εντατικοποιηθούν το τελευταίο τετράμηνο και δη κατά τη διάρκεια της 2ης αξιολόγησης. 

Εσείς μπορείτε να γνωρίζετε καλύτερα ότι, παρά το γεγονός ότι κάθε μήνα λαμβάνουν χώρα χιλιάδες κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, τα αποτελέσματα είναι ανεπαρκή. Οι κατασχέσεις μπορεί να αυξήθηκαν κατά περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά το μέσο εισπραχθέν ποσό που καρπώνεται το Δημόσιο από τις κατασχέσεις λογαριασμών στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 ανέρχεται στα 530 ευρώ ανά λογαριασμό. Αναλυτικότερα, από τις περίπου 151.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, το ποσό που εισέρευσε στα ταμεία της Εφορίας, προσεγγίζει μετά βίας τα 80 εκ. ευρώ, από τα συνολικά 92 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ το 97% των κατασχέσεων αφορά ποσά κάτω των 3.000 ευρώ.

 

Ανησυχητικό προβληματισμό, μας προκαλεί το γεγονός πως πλέον δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων μέσα από το Μητρώο Καταθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο αποκτά πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις μαζικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, σας δίνει τη δυνατότητα θεσμοθέτησης του «ακατάσχετου» λογαριασμού της επιχείρησης, αλλά με «δεσμευμένα» ποσά για συγκεκριμένες υποχρεώσεις στο δημόσιο, μέσω πάγιων τραπεζικών εντολών σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά Ταμεία.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως ζητήσει να εξεταστεί η επέκταση του μέτρου που ισχύει για τους ιδιώτες και στους ασκούντες εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα προτείνει:

 

  • Την παροχή δυνατότητας γνωστοποίησης ενός λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή: μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο – Ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων και προμηθευτών).
  • Τη σύνδεση του εν λόγω λογαριασμού με τις εισπράξεις της επιχείρησης από χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών εκ μέρους των καταναλωτών.
  • Τον καθορισμό ποσοστού, αναφορικά με το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

 

Η ΕΣΕΕ δεν αμφισβήτησε ποτέ το δικαίωμα του Δημοσίου να διεκδικήσει και να εισπράξει αυτά που του οφείλονται, αλλά έχει επανειλημμένως ζητήσει τη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεών του με τις οφειλές απέναντι στον ιδιωτικό τομέα, που ήδη έχουν ξεπεράσει τα 7,2 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 1,3 δις ευρώ από επιστροφές φόρων και ΦΠΑ.  Αναφορικά, μάλιστα, με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους, με το νέο σχέδιο «Κωδικός 24 ώρες» βάζοντας στο στόχαστρο 1,8 εκ. ΑΦΜ, με ενδείξεις φοροδιαφυγής από όλες τις ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, το μόνο που σας ζητά και επιδιώκει η ΕΣΕΕ, είναι οι έλεγχοι να έχουν το χαρακτήρα συμμόρφωσης και όχι εξόντωσης, προκειμένου να αυξηθούν αποτελεσματικά τα έσοδα και όχι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο.

 

Τέλος, για τη δίωξη του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου και αντί να συγκροτηθεί ένα νέο κεντρικό συντονιστικό όργανο, η ΕΣΕΕ επικροτεί την ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής, στην εμπειρία του ΣΔΟΕ. Το ύψος της «αιμορραγίας» του νόμιμου στεγασμένου εμπορίου, από τη μόνιμη «πληγή» του παρεμπορίου απαιτεί συνέπεια και συνέχεια ελέγχων και στα τρία στάδια, δηλαδή τις πύλες εισόδου, τη διανομή στο εσωτερικό και την πώληση στο πεζοδρόμιο, που στερούν καθημερινά, αναγκαίες εισπράξεις από τις ταμειακές μηχανές του νόμιμου στεγασμένου εμπορίου και αντίστοιχα απαραίτητα έσοδα στο Δημόσιο.

 

Προκειμένου, μάλιστα, να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης των προτάσεών μας, για αύξηση αντί για μείωση των δημοσίων εσόδων θεωρούμε απαραίτητη για την άρση της διαφωνίας των θεσμών, την πραγματοποίηση μιας συνάντησης μαζί σας, παρουσία του Αναπλ. Υπουργού κ. Τ. Αλεξιάδη, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή και του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), κ. Κ. Χρήστου, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2016, σε ημέρα και ώρα που εσείς θα επιλέξετε».

 

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ ο κ. Β. Κορκίδης δήλωσε: «Η ΕΣΕΕ έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα δύο σημαντικά αιτήματα σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών. Το πρώτο αφορά στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του ακατάσχετου «τροφοδότη λογαριασμού» δημοσίου και λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, ενώ το δεύτερο μια βελτιωμένη έκδοση της «βοήθειας» των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δυστυχώς, οι θεσμοί προβάλλουν ατεκμηρίωτες και ανυπόστατες δικαιολογίες, ενώ δεν φαίνεται να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν την αυστηρά τιμωρητική στάση τους, ώστε να αντιληφθούν την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής τους. Με τις προτάσεις μας ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε το γεγονός, ότι ο Έλληνας μικρομεσαίος δεν θέλει να χρωστάει, δεν θέλει να παραιτηθεί αμαχητί των υποχρεώσεων του, αλλά να του δοθεί η 2η ευκαιρία για να το παλέψει. Οι δανειστές εάν πράγματι δεν θέλουν να βγάλουν από τα πόδια τους,  τους μικρούς και να εξαγοράσουν μέσω Τραπεζών τις μεγάλες επιχειρήσεις, οφείλουν να αποδεχθούν, ότι στα 20 δικά τους προαπαιτούμενα του Σεπτεμβρίου και οι  Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα σε 2 προαπαιτούμενα για να πληρώσουν αυτά που οφείλουν, αντί να χρεοκοπήσουν».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Κοινωνικό μέρισμα 900 ευρώ: «Κλείδωσε» ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς, τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Κοινωνικό Μέρισμα 2021: Χριστουγεννιάτικος μποναμάς για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Πότε και ποιοι κινδυνεύουν να τους «κλειδώσει» η εφορία τον ΑΦΜ

Μέσα στο 2022 «μπλοκαρίστηκαν» 147 ΑΦΜ – Ποιες συναλλαγές «παγώνουν»

Προστασία αιγιαλού: Drones, πρόστιμα και αφαίρεση αδειών

Πρόστιμα, έλεγχοι με drones και αφαίρεση αδειών προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την προστασία του αιγιαλού

Μείωση ενοικίων: Η διαδικασία για την αποζημίωση των ιδιοκτητών (ΦΕΚ)

Μείωση ενοικίων:  Η διαδικασία για την αποζημίωση των ιδιοκτητών (ΦΕΚ)

Προχωρεί η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων – Πυρετός προετοιμασιών από την ΑΑΔΕ

Προχωρεί η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων – Πυρετός προετοιμασιών από την ΑΑΔΕ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2017: Πότε πληρώνουν ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και δημόσιο

Από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι τις 02 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν στους συνταξιούχους…

Ξεκίνησε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα αναδρομικά του 2021

Οδηγός με σημεία SOS για μισθούς- συντάξεις

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Οι 13 αποδείξεις που θα σας «σώσουν» – Έτσι θα πάρετε έκπτωση φόρου έως 2.200€

«Χρυσές» θα αποδειχθούν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους…

Πώς θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, τι είπε ο Βρούτσης

  Πώς θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, τι είπε ο…