Η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας αρμόδια για τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης έχει πλήρη γνώση του ζωτικού θέματος που απασχολεί τον κλάδο, δηλ, την ανάγκη νομοθετικής κατοχύρωσης της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ειδικοτήτων που εκκρεμούν αλλά και της επικαιροποίησης όσων ισχύουν ή για τις οποίες έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις.

Γνωρίζει ήδη όλες τις δικαστικές αποφάσεις που επισημαίνουν την υποχρέωση της Πολιτείας να τηρήσει το Σύνταγμα και τους νόμους και να μην αφήνει αρρύθμιστα τα επαγγελματικά δικαιώματα βασικών ειδικοτήτων Μηχανικών Τ.Ε.


Επίσης γνωρίζει ότι το Π.Δ 318/94 μετά τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε του 2005, 2012, 2016, πρέπει ή να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με άλλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το επάγγελμα των τριών ειδικοτήτων να μείνει αρρύθμιστο ούτε μια ημέρα, όπως η νομολογία του Σ.τ.Ε ορίζει και για τούτο είναι σε ισχύ!

Η Υπουργός έχει ενημερωθεί πλήρως για το όλο ζήτημα από τη Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η οποία, εξ’ αρχής, της υπέβαλε πλήρη φάκελο, όχι μόνο των σχετικών εγγράφων και δικαστικών αποφάσεων, αλλά και νομικά τεκμηριωμένες προτάσεις, για την οριστική νομοθετική ρύθμιση του χρόνιου αυτού προβλήματος που ταλανίζει ολόκληρο τον κλάδο.

Τονίζουμε ότι η Κεντρική διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με πρωτοβουλία της, ήδη από το 2003 έχει προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχει επιτύχει αποφάσεις που δικαιώνουν τα μέλη μας όχι μόνο ως προς το δικαίωμά τους να δραστηριοποιούνται στην ειδικότητά τους, αλλά και ως προς το δικαίωμά τους να αποζημιωθούν χρηματικά για ηθική – επαγγελματική και οικονομική βλάβη από την παράλειψη του ελληνικού Δημοσίου να κατοχυρώσει μέχρι σήμερα, με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει διατυπώσει ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις και είναι στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αρκεί επιτέλους αυτή ανοικτά να επιλέξει τον τρόπο επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων.

Η Κ.Δ.Ε είναι αυτονόητο ότι μεριμνά πάντα για όλα τα μέλη μας που είναι ισότιμα με τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι και σε κάθε παρέμβαση ή πρόταση της ρητώς τους συμπεριλαμβάνει.

Παράλληλα, έχει εξαντλήσει όλες τις πιθανές δικαστικές ενέργειες που «ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ» την διοίκηση (Υπουργεία – Κεντρική ή Περιφερική Διοίκηση) να διασφαλίσει την ομαλή πρόσβαση όλων των μηχανικών σε ισότιμη βάση στην επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα, όμως ακόμα και με αυτές η Πολιτεία, έως σήμερα, τουλάχιστον, κωφεύει.

Πέρα από τα προβλήματα που προκαλούν – παρανόμως – οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτονται πίσω από τις δικαστικές αποφάσεις για το εν ισχύ Π.Δ 318/94 , αλλά και την δήθεν αδυναμία τους να εφαρμόσουν τις γενικές διατάξεις του, διότι τα στελέχη αυτών των Υπηρεσιών κινούνται από συντεχνιακά κίνητρα και επικαλούνται έγγραφα μη αρμοδίων φορέων, για να καλύψουν τις πρακτικές παρακώλυσης των μελών μας.

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας να μην παρασύρονται από μεμονωμένες πρωτοβουλίες στελεχών ή γενικά μελών της Ένωσης, όπως πρωτοβουλίες δικαστικού ή άλλου χαρακτήρα ή συλλογή χρημάτων (μη καταστατικά προβλεπόμενων) για δικαστικές ενέργειες αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, διότι κάποιοι εκμεταλλεύονται , τεχνηέντως, την πραγματική αγωνία των μελών της Ένωσης μας και πολλές φορές επιμένουν σε δικαστικές ενέργειες εν γνώση τους – ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ή έχουν δρομολογηθεί από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ κεντρικά ή ότι μετά από έρευνα νομικών συμβούλων της, δεν κρίνονται αποτελεσματικές σήμερα!

Η μόνη καταστατική υποχρέωση που έχουν τα μέλη μας, είναι η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τους και μόνο και να ενισχύσουν την συλλογική Κεντρική προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση των εκκρεμών ζητημάτων, διότι είναι η μόνη οδός για οριστική επίλυση τους.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, μαζί με τους νομικούς συμβούλους και στελέχη της Ένωσης, έχει πραγματοποιήσει (αλλεπάλληλες) συναντήσεις με τους συνεργάτες της Αν. Υπουργού Παιδείας προς ενημέρωση της, για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας λόγω των εκκρεμοτήτων, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων με τους πρόεδρους των Δ.Ε των Ν. Τμημάτων και συντονίζει ή συμμετέχει σε διάλογο με τα αρμόδια Τμήματα των Τ.Ε.Ι για την επικαιροποίηση θεμάτων που συνδέονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες, στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Σ.Α.Τ.Ε και του Σ.Α.Π.Ε.

 

Συνάδελφοι, σες,
Η Υπουργός παρότι διατείνεται ότι θα επιλύσει το καίριο και χρόνιο πρόβλημα του κλάδου, μέχρι τώρα δεν έχει δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα για τις προθέσεις της αναφορικά με το θέμα, δηλ, την κατοχύρωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι όπως ο νόμος ορίζει και επιπροσθέτως να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε οι οποίες την καλούν να πάψει σιωπηρώς να αρνείται και αυτή, όπως και οι προηγούμενοι Υπουργοί, την έκδοση των σχετικών νομοθετικών πράξεων οι οποίες θα οριοθετούν τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ανώτατης εκπαίδευσης.

Με όλες τις επιφυλάξεις μας, λόγω της μέχρι σήμερα αρνητικής εμπειρίας μας από τους εκάστοτε Κυβερνόντες, είμαστε σε εγρήγορση, αναμένοντας τα αποτελέσματα των επίπονων και επίμονων ενεργειών μας, που επί σειρά ετών με συνέπεια υπηρετούμε προς το συμφέρον του κλάδου, σεβόμενοι πάντα την δημοκρατική αρχή της συλλογικότητας στις ενέργειες ή πράξεις μας, βάζοντας πάνω από παραταξιακά συμφέροντα, το συμφέρον όλων των μελών της Ένωσης.

Επιμένουμε στη μόνη ασφαλή οδό: «τη με νόμο ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων» που αφορούν τον κλάδο, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνεδρίων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ όπως επικαιροποιήθηκαν στη σύσκεψη των Πρόεδρων των Νομαρχιακών μας Τμημάτων, αλλά και στην συνεδρίαση της Κ.Δ.Ε (15-7-2016).

Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα, και μέχρι την οριστική ρύθμιση με νόμο, στην επίλυση του προβλήματος που οξύνεται καθημερινά καταρχήν από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Σ.τ.Ε οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών Τ.Ε.Ι, αλλά και από τις αυθαίρετες πρωτοβουλίες Υπηρεσιών, ανά την Ελλάδα, που δυσκολεύουν ουσιαστικά το συνταγματικό μας δικαίωμα στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος.

Την περίοδο αυτή που διανύουμε καμιά δικαστική ενέργεια δεν μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει με αντιφατικές κινήσεις να διευκολύνουμε την Κυβέρνηση ώστε αυτή να παρακάμψει την υποχρέωση της για άμεση επίλυση του κεντρικού προβλήματος, αξιοποιώντας διάφορες άστοχες επιλογές μεμονωμένων πτυχιούχων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Στα 25 εκατομμύρια το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών για το 2024 (Βίντεο)

«Αφήνουμε στην επόμενη Δημοτική Αρχή, μία μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον»

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς για το νερό του Δισπηλιού

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς για το νερό του Δισπηλιού

Δωρεά σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού  από  την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, σε Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας

Δωρεά σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού  από  την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, σε…

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι  και ποιες οι φετινές αλλαγές;/Α. Παπανδρέου: «Ιδιαίτερος φέτος ο Κοινωνικός Τουρισμός»

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι  και ποιες οι φετινές αλλαγές;/Α. Παπανδρέου:…

Θ. Καράογλου: «Η Κυβέρνηση δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την Πτολεμαΐδα»

Θ. Καράογλου: «Η Κυβέρνηση δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την Πτολεμαΐδα»

Δήμος Γρεβενών: «Βάζουμε STOP στον κορονοϊό – Εμβολιαζόμαστε, σώζουμε ζωές!»

Δήμος Γρεβενών: «Βάζουμε STOP στον κορονοϊό – Εμβολιαζόμαστε, σώζουμε ζωές!»

Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η 2η πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας

Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η 2η πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων…

Δωρεά της Ομάδας Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Καστοριάς προς τη Δομή “Βοήθειας Στο Σπίτι”

Δωρεά της Ομάδας Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Καστοριάς προς τη Δομή “Βοήθειας…

Ομιλία της Μαρίας Αντωνίου στη Βουλή για τον προϋπολογισμό με αναφορές σε τοπικά ζητήματα

Ομιλία της Μαρίας Αντωνίου στη Βουλή για τον προϋπολογισμό με αναφορές σε…