Εμπορικός Σύλλογος και Σύλλογος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καστοριάς: Διευκρινίσεις για τη χρήση μάσκας και για την υποχρεωτική αναγραφή τιμών

 

 

Σύμφωνα  με  πρόσφατες  εγκυκλίους  που  εκδόθηκαν  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης , (αρ. 2857 – αρ. 2858 β΄ , 13-7-2020) , είναι  υποχρεωτική

1).  Η  ορθή  χρήση  μάσκας  από  τους  εργαζόμενους  σε  μια  σειρά  καταστημάτων , όπως  παντοπωλεία , οπωροπωλεία , είδη  τροφίμων , ζαχαροπλαστεία , καταστήματα  εστίασης , αναψυχής  και  υγειονομικού  ενδιαφέροντος , κ.α.

2).  Η  υποχρεωτική  αναγραφή  τιμών  στις  προθήκες  των  εμπορικών  καταστημάτων.

 

Η  μη  αυστηρή  τήρηση  των  μέτρων  και  στις  δύο  περιπτώσεις  επιφέρει  την  επιβολή  μεγάλων  προστίμων.

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                      ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ