Με 3 θέματα συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Τρίτη  25  Αυγούστου  2020 και ώρα 13:00 μ.μ.  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

  1. Κατάρτιση σχεδίου (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς
  2. Εξουσιοδότηση δικηγόρου προς παράσταση κατά τη μετά από αναβολή συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης της αγωγής υπ’ αριθμ. καταχ. ΑΓ 146/2019
  3. Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας για το έργο «Ανακατασκευή επτά (7) Παιδικών Χαρών από την εταιρεία “TRANS ADRIATIC Pipeline AG” (TAP)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

 

 

Ιωάννης Κορεντσίδης