Το πρόγραμμα δημοπράτησης της Saga Furs για την επόμενη σεζόν 20/21

 

Saga Furs: Το Πρόγραμμα Δημοπράτησης για την περίοδο 2020-2021 είναι το ακόλουθο:

 

Δεκέμβριος 2020

Επιθεώρηση: 15-17 Δεκεμβρίου

Πωλήσεις: 18-21 Δεκεμβρίου

 

Μάρτιος 2021

Επιθεώρηση: 24 Φεβριουαρίου – 2 Μαρτίου

Πωλήσεις: 3-10 Μαρτίου

 

Ιούνιος 2021

Επιθεώρηση: 3-9 Ιουνίου

Πωλήσεις: 10-17 Ιουνίου

 

Σεπτέμβριος 2021

Επιθεώρηση: 2-8 Σεπτεμβρίου

Πωλήσεις: 9-16 Σεπτεμβρίου