Καστοριά: Νυχτερινή άποψη της βόρειας πλευράς της πόλης από τα πλατάνια

Φωτογραφία: Απόστολος Ν.