ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνάντηση Business2Finance
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλούν με
ιδιαίτερη τιμή στη Συνάντηση «Business2Finance» Χρηματοδοτών και Εταιριών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
finMED «Boossting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area»

που θα υλοποιηθεί διαδικτυακά τη

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
Ώρα έναρξης 10:00

Ο στόχος της Συνάντησης «Business2Finance» είναι να φέρει σε επαφή τις συμμετέχουσες Επιχειρήσεις με δυνητικούς Χρηματοδότες έτσι
ώστε να επιτευχθεί αντιστοίχισε των οικονομικών αναγκών των ΜΜΕ/εταιρειών και των απαιτήσεων των χρηματοδοτών.

Δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/9b46Ttp6dyvSHwRGA

Η Συνάντηση θα υλοποιηθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

https://zoom.us/j/98787921539?pwd=UkZxTVBPUGJaMjhaWFROYTNkTkQrdz09#success

https://finmed.interreg-med.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://i2.wp.com/orizontespress.gr/wp-content/uploads/2020/11/invitation-finMED.jpg?ssl=1