Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς: Γνωστοποιείται η άμεση πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για την κάλυψη και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.