Σε εξέλιξη το πρώτο επιστημονικό συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκτρωφέων Γουνοφόρων Ζώων με θέμα το «Παρόν και το μέλλον»