Σε εξέλιξη το πρώτο επιστημονικό συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκτρωφέων Γουνοφόρων Ζώων με θέμα το “Παρόν και το μέλλον”