Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς: «Επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν από τους συναδέλφους που ήταν σε διαθεσιμότητα»

Η διαθεσιμότητα των συναδέλφων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που αποτέλεσε την κερκόπορτα για την άλωση της τεχνικής εκπαίδευσης και την παράδοση της σε ιδιωτικοοικονομικά συμφέροντα, ολοκληρώθηκε μετά από μία διετή οδύσσεια (2013 – 2015). Παρόλα αυτά και μετά τη μερική άρση των αδικιών που υπέστησαν, υπάρχουν άλυτα αιτήματα, που καθιστούν την διετή διαθεσιμότητα μία διαρκή ποινή για τους συναδέλφους.

Μία από τις βασικές διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος ήταν και η επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν από τους συναδέλφους κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Το αίτημα αυτό δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια του 25% των μισθολογικών απολαβών αλλά και τον μη υπολογισμό του ποσού στις συντάξιμες αποδοχές τους.

Απαιτούμε λοιπόν από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα του κλάδου και καλούμε την Ο.Λ.Μ.Ε. να συμβάλλει στη διεκδίκηση του αιτήματος των συναδέλφων της πρώην διαθεσιμότητας.

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς