Κέντρο Υγείας Καστοριάς: Τοποθετήθηκε νέο σύγχρονο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του νέου σύγχρονου ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς. Μετά την αναβάθμιση με σύγχρονα μηχανήματα του μικροβιολογικού εργαστηρίου και την πρόσληψη ειδικών γιατρών για τα δύο εργαστήρια περιμένουμε και  την αναβάθμιση του οφθαλμολογικού ιατρείου με σύγχρονα μηχανήματα, καθώς έχει ήδη γίνει και η πρόσληψη οφθαλμιάτρου.

Ειδικά τμήματα που λειτουργούν σήμερα στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς:

  • Ακτινολογικό
  • Αιματολογικό
  • Ιατρείο μεταβολικού συνδρόμου
  • ΠΑΠ – test
  • Οφθαλμιατρικό
  • Κέντρο λογοθεραπείας
  • Παθολογικό
  • Καρδιολογικό
  • Οδοντιατρεία
  • Αγροτικό ιατρείο

Έχει πραγματοποιηθεί η πρόσληψη παιδιάτρου και αναμένεται προσεχώς η έναρξη της λειτουργίας του παιδιατρικού τμήματος.