Εκατοντάδες Καστοριανοί στο Πάρκο της Ολυμπιακής Φλόγας για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη!

 

 

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη