Τα αποτελέσματα αναλύσεων του πόσιμου νερού  της Καστοριάς και τον Δημοτικών Ενοτήτων

 

Καστοριά           

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών  αναλύσεων του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2019, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 18.12.19 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι σύμφωνο  με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

 

Δημοτικές  Ενότητες

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Α.Μελά, Κ.Μελά, Μακροχωρίου, Χαλάρας, Κορησού,   Αγ.Παρασκευής, Ομορφοκκλησιάς, Ποριάς, Κολοκυνθούς, Τοιχιού  και Σιδηροχωρίου  είναι σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.