Η πρώτη συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου στη θέση του αντιπροέδρου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 η πρώτη συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας κι εκλογή του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, στη θέση του αντιπροέδρου.