Καστοριά, 28 Μαρτίου 1947. Αντάρτες και αντάρτισσες στο Καστανόφυτο φωτογραφίζονται με τον βέλγο παρατηρητή της Επιτροπής Διερεύνησης των Ηνωμένων Εθνών, Αντιστράτηγο Maurice Delvoie

Past in Color Χρώμα στο Παρελθόν