Δέκα λαϊκά παραμύθια και ιστορήματα από τον Γέρμα Καστοριάς (ομάδα γ΄)

  1. Η Λιάντρα: http://fos-kastoria.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
  2. Το ψωμάκι που έγινε θυμίαμα: http://fos-kastoria.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
  3. Ο παραθεός: http://germaskastorias.blogspot.com/2016/12/blog-post_16.html
  4. Το σκυλί ο Μπούντας: http://germaskastorias.blogspot.com/2016/05/blog-post_25.html
  5. Η αρκούδα που μύριζε άσχημα: http://germaskastorias.blogspot.com/2017/12/blog-post_12.html
  6. Το τσικνισμένο φαγητό http://germaskastorias.blogspot.com/2011/
  7. Το λιγκέρι του Πούρλιαρη: http://germaskastorias.blogspot.com/2018/05/
  8. Πως το πίνουν οι γαιδάροι http://germaskastorias.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
  9. Οι παραωρίτες: http://germaskastorias.blogspot.com/2011/08/blog-post_18.html
  10. Κρούιμα ηλιού : http://fos-kastoria.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

 

Σημείωση 1. Τα παρουσιαζόμενα 10 λαϊκά παραμύθια και ιστορήματα συνέλεξε και κατέγραψε ο δάσκαλος Γιώργος Τ. Αλεξίου. Προσεχώς θα δημοσιευτεί και έτερος κατάλογος ανάλογων καταγραφών.

Σημείωση 2.

α) Βλέπε τα δέκα παραμύθια της Ομάδας α΄: https://fos-kastoria.blogspot.com/2020/03/blog-post_16.html

β) Βλέπε τα δέκα παραμύθια της Ομάδας β΄: https://fos-kastoria.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html