Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις είναι δεδομένο ότι ο αγώνας μας ενάντια στην εξωτερική αξιολόγηση και  κατηγοριοποίηση των σχολείων δεν σταματάει εδώ. Οφείλουμε με πολύμορφες δράσεις να αποτρέψουμε την  κατηγοριοποίηση  των σχολείων μας. Παρά το γεγονός ότι μετά την απόφαση του Εφετείου έχουμε συγκαλέσει 6 Γενικές Συνελεύσεις Προέδρων, προκειμένου να αποφασιστεί από τη βάση η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της κατηγοριοποίησης των σχολείων, δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί κάποια απόφαση. Κατόπιν τούτων, το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να υιοθετήσει τη στρατηγική των ενιαίων κειμένων, προκειμένου να αποτραπούν οι συνέπειες της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολειών.

Σας αποστέλλουμε κείμενο με τους στόχους/τίτλους των σχεδίων δράσης για τον προγραμματισμό που απαιτούνται για την πρώτη φάση αξιολόγησης, βασισμένο στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και τα ψηφισμένα αιτήματα του κλάδου.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων/ουσών να τα υιοθετήσουν και  δεσμευόμαστε ότι, συντεταγμένα και ενωτικά, θα προχωρήσουμε όλο το επόμενο διάστημα στην συγγραφή κάθε επόμενου κειμένου που απαιτείται, με γνώμονα πάντα τα αιτήματα του κλάδου.

Τα κοινά αυτά κείμενα αυτά φτιάχνονται για να αποτυπώσουμε την ενιαία μας στάση, για την αποφυγή της κατηγοριοποίησης, αφού όλα τα σχολεία θα δηλώνουν τα ίδια και για να αναδειχθούν τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα των σχολείων, μη επιτρέποντας με αυτόν τρόπο την μετακύλιση των ευθυνών της Πολιτείας στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.

Είναι δεδομένο ότι η πλούσια προσφορά κάθε συλλόγου διδασκόντων στους μαθητές και τις μαθήτριές  του, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, συνεχίζεται κανονικά με όσες δράσεις επιλεχθούν (σχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προγράμματα κλπ). Συνεχίζουμε να στηρίζουμε με κάθε δημιουργικό και παιδαγωγικό τρόπο τα παιδιά μας, όμως δεν καταθέτουμε τις δράσεις αυτές στις πλατφόρμες του ΙΕΠ, παρά μόνο τα ενιαία κείμενα. Η  στάση μας αυτή αφορά στην αντίδρασή μας στην πολιτική της κυβέρνησης και στην αντίστασή μας στην προσπάθεια επιβολής μίας αξιολόγησης, αντίθετης με τις θέσεις του κλάδου.

Η συλλογική μας στάση δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο κλάδος δεν θα υπακούσει στην ποινικοποίηση των αγώνων με δικαστικές προσφυγές και στην κατάργηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τριών μας. Ενωμένοι/ες θα υπηρετήσουμε το δημόσιο Σχολείο και τον παιδαγωγικό μας ρόλο.

Καλούμε όλες και όλους να συσπειρωθούν και σε αυτήν την δράση, ώστε με ενότητα να αποτρέψουμε την κατηγοριοποίηση των σχολείων μας!

Συνεχίζουμε τον αγώνα υπεράσπισης του Δημόσιου σχολείου!

 

 

Τίτλοι και στόχοι προγραμματισμού

  Άξονας Στόχοι Σχέδια Δράσης
1 Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση

 

 

Βελτίωση των  μέσων διδασκαλίας και των συνθηκών μάθησης

 

Διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

 

 

 

Καταγραφή των  μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση

Καταγραφή προβλημάτων που δυσχεραίνουν την διδασκαλία και τη μάθηση

Ανταλλαγή εμπειριών και μελέτη ερευνών για την επίδραση των όρων διαβίωσης και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

2 Σχολική διαρροή, φοίτηση

 

 

Υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

 

Διερεύνηση  των παραμέτρων που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών/τριών, τη σχέση τους με τη γνώση και τον  σχολικό θεσμό

 

Διερεύνηση της σχέσης κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, σε συνδυασμό με τις συνέπειες που έχουν οι εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, στη σχέση των μαθητών/τριών με τη γνώση.

Καταγραφή αναγκών για δημιουργία  τμημάτων ένταξης, τάξεων υποδοχής  και παράλληλη στήριξη.

Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών.

3 Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών

 

 

Βελτίωση παιδαγωγικού κλίματος, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών

 

 

Εντοπισμός συγκρουσιακών καταστάσεων και αιτιών τους

Μείωση ανταγωνιστικού κλίματος

4 Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών

 

 

Δημιουργία  κλίματος  εμπιστοσύνης, συναισθηματικής ασφάλειας και κατανόησης

 

 Εντοπισμός προβλημάτων  που δυσχεραίνουν την ουσιαστική επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών
5 Σχέσεις σχολείου-οικογένειας

 

Βελτίωση συνεργασίας με σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Συχνή επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων

Διερεύνηση των ιδιαίτερων συνθηκών των οικογενειών που επηρεάζουν τις μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες

 

6 Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας με δημοκρατικές  διαδικασίες και αποφάσεις Επικαιροποίηση σχολικού κανονισμού με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές

 

Καταγραφή αναγκών για προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό υποδομών

 

7 Σχολείο και κοινότητα

 

Εξασφάλιση αποτελεσματικών δομών συντονισμού για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών

 

Συνεργασία με γειτονικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς, εντός ωραρίου και  με ευθύνη των συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης και της ΔΔΕ για διάχυση καλών πρακτικών

 

 

8 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

 

Βελτίωση ικανοτήτων  και γνώσεων

Καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης και των προτάσεων του συλλόγου για τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, με σεβασμό στις ανάγκες και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

 

9 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα εστιασμένα στις  κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών. Εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις και εκδρομές με κρατική χρηματοδότηση.

 

You May Also Like

Στην Κορησό ο ”Εθελοντισμός έπεσε στα βαθιά”

Διαδραστική παρουσίαση βιβλίου των εκπαιδευτικών: Δέσποινα Καλαφάτη και Νικολέτα Χαρούμενου

Τέλεση ἁγιασμῶν ἔναρξης μαθημάτων Σχολείων από τον Μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικο

Φωτογραφίες από τους σχολικούς αγιασμούς

ΚΕΚ Καστοριάς: Νέος κύκλος Voucher για 30.000 Ανέργους της ΔΥΠΑ

Mε εκπαιδευτικό επίδομα 1.000 ευρώ- Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Μεγάλο ενδιαφέρον από τα βρετανικά ιδρύματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα δείχνουν τα βρετανικά ΑΕΙ

Απόφοιτες Μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ Αργους Ορεστικού ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους στην ΚΥΠΡΟ μέσα απο το Πρόγραμμα ERASMUS PRO

Απόφοιτες Μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ. Άργους Ορεστικού με ERASMUS PRO στην Λεμεσό Κύπρου

Η Οδύσσεια μίας φοιτήτριας σε αμαξίδιο στο ΑΠΘ (φωτογραφίες)

Η Αναστασία κατάφερε να μπει στα 47 της χρόνια στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αλλά η πρόσβαση στις αίθουσες δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση…