Στην Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ.) συναντήθηκε, χθες, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου  Καστοριάς, Χαράλαμπος Καραταγλίδης με τον Συντονιστή Τοπικού Προγράμματος, Βασίλειο Τσιαπάρα και τον Θεόδωρο Αντωνίου, μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η νέα φάση του προγράμματος LEADER 2023-2027, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι.

Ο κ. Καραταγλίδης προβλέπει ότι η νέα προγραμματική περίοδος θα ξεπεράσει τα ποσοστά των προηγούμενων και επισημαίνει ότι η χρηματική υποστήριξη των παραγωγικών επενδύσεων «κυρίως του Αγροτικού μας κλάδου στον τομέα της μεταποίησης» θα αποτελέσει βασικό μέλημα του προγράμματος.

Το LEADER διαδραματίζει, διαχρονικά, ρόλο αρωγού στην επίλυση προβλημάτων στον αγροτικό χώρο και στοχεύει, εκτός των άλλων, στην βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές. Από το 1995 έως και σήμερα, έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες έργα στην Καστοριά μέσω της συνέχισης της πρωτοβουλίας LEADER.

Οι βασικές αρχές στην εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, σύμφωνα με την σχετική σελίδα της ΑΝ.ΚΑΣ. είναι:

  • η ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασμένες στην περιοχή,
  • η εκ των κάτω προς τα επάνω χάραξη των στρατηγικών,
  • οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) οι οποίες αποτελούν σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα,
  • οι ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις,
  • η δικτύωση,
  • η συνεργασία,
  • η καινοτομία.

Σημειώνεται τέλος, ότι έχουν ανοίξει οι αιτήσεις συμμετοχής στην διαβούλευση για το νέο LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑΣ.: https://www.ankas.gr/ 

 

Πηγή:Babis Karataglidis και ΑΝ.ΚΑΣ.

You May Also Like

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.